استانداردهای ملی در صنعت چرم و کفش

 استانداردهای ملی در صنعت چرم و کفش

 

چرم و کفش 

چرم وکفش به دلیل استفاده همگانی، از وسایل ضروری بشر میباشند که باید از لحاظ خواص و مشخصات مورد بررسی قرار گیرند، تا در صورت نداشتن ویژگی های مد نظر از لحاظ کیفی ارتقاء پیدا نمایند.

 

 برای تعیین این خواص یکسری آزمون هاموجود میباشند که برای این محصولات مورد استفاده قرار میگیرند.

در زیر تعدادی از پر کاربرد ترین این آزمون ها ذکر شده است:

  

۱) اندازه گیری ضخامت:

 برای اندازه گیری ضخامت نمونه ها استاندارد های زیر مد نظر میباشد.

 • ISIRI 4567، ISIRI 7645، ISIRI 879

یکی از دستگاه های مناسب برای این آزمون دستگاه ضخامت سنج مدل Hi 313 ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز (Hi Tech) میباشد.

 

 

 

۲) خمش سنجی چرم(Flexometer):
برای تعیین میزان مقاومت چرم در برابرخمش های متوالی مورد استفاده قرار میگیرد.

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 2123 ،ISO 5402

 

روش کار : نمونه بر طبق ابعاد استاندارد بریده شده و در بین دو فک مطابق با شکل قرار داده میشود. فک متحرک بالا با انجام حرکت مداوم رفت و برگشتی مرتبا نمونه را دچار خمش مینماید. تعداد دور رفت و برگشتی مطابق با استاندارد میباشد.

 بعد از اتمام آزمون، نمونه از لحاظ ایجاد نقص مورد بررسی قرار میگیرد.
دستگاه مناسب با این آزمون مدل  Hi-1471 -Aساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech )  میباشد.

 

 

 

۳)مقاومت رخ چرم(Lastometer):

از این آزمون برای تعیین میزان مقاومت رخ چرم در برابر اعمال فشار به سطح آن توسط یک گوی، استفاده میگردد.

 استاندارد های مربوطه:

 • ISO 3379، ISIRI 6318

 

روش کار: در این آزمون نمونه بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده در بین دو صفحه نگدارنده که یک فضای دایره ای شکل خالی ایجاد می کنند محکم قرار داده میشود.
  
در زیر این نگهدارنده یک گوی موجود میباشد که حرکتی به سمت بالا دارد و بر سطح زیرین چرم فشار اعمال مینماید و تا جایی ادامه مییابد که نمونه دچار نقص گردد.

میزان جابجایی گوی و مقدار نیروی مورد نیاز برای ایجاد نقص توسط دستگاه اندازه گیری میشود.

دستگاه مناسب برای انجام این آزمون :

 • مدلHi -1472 اندازه گیری میزان جابجایی و

 • مدلHi-1472-A اندازه گیری نیرو وجابجایی

که ساخت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech ) می باشد.

 

 

 

۴)مقاومت لایه رویی به حرارت:

 برای تعیین میزان مقاومت لایه رویی چرم در برابر حرارت از این آزمون استفاده میگردد.
استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 2122

 

روش کار:
نمونه بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و در دستگاه قرار داده می شود.صفحه داغ بر روی سطح نمونه برای مدت مشخص قرار داده میشود.

بعد از مدت زمان مشخص نمونه به صورت چشمی از لحاظ میزان مقاومت در برابر حرارت مورد بررسی قرار میگیرد.

دستگاه مناسب با این آزمون مدل Hi-1473-S ساخت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech ) می باشد.

 

 

 

۵)سایش چرم:

  از این دستگاه برای تعیین میزان مقاومت در برابر سایش نمونه استفاده میگردد.
استانداردهای مربوطه:

 • ISIRI 8337، ASTM D 3884

 • ISIRI 7712، ISO 5402

  

روشکار:
نمونه بر طبق ابعاد استاندارد به صورت یک صفحه ی دایره ایی شکلی که در مرکز خالی میباشد آماده سازی میشود. این نمونه در صفحه دوار دستگاه بطور محکو قرار داده میشود.

دو چرخ ساینده با درجه سایش مناسب (معمولا cs 10) بر روی محوری که بر روی نمونه قرار داده میشود. این چرخها نیز دوار هستند و بر روی نمونه سایش ایجاد مینمایند.

اختلاف وزن نمونه قبل و بعد از انجام آزمون بر وزن اولیه نمونه به عنوان در صد سایش مورد استفاده قرار میگیرد.

دستگاه مناسب برای انجام این آزمون مدل Hi-1412-T ساخت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech ) میباشد.

 

 

 

 6)کشش چرم:

 برای اندازه گیری میزان مقاومت لایه چرم در برابر کشش مورد استفاده قرار میگیرد.

 استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 1391، ISO 3376

 • ISIRI 1393، ISO 3377-1

 

روش کار :
نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و در بین دو فک نگهدارنده دستگاه کشش مناسب با دقت بالا قرار داده میشود.

 نمونه با سرعت مشخص (معمولا ۱۰۰mm/min) تحت کشش قرار داده میشود.
میزان نیروی مورد نیاز برای کشش نمونه تا نقطه ی مشخص و یا پارگی آن توسط دستگاه اندازه گیری میگردد.
از مناسب ترین دستگاه ها برای انجام این آزمون مدل Hi – 500 : ساخت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech ) میباشد.

 

 

 

۷) تست سایش کفی یا گلچه و Color fastness چرم:
این آزمون برای تعیین میزان تغییر رنگ نمونه مورد آزمون (رویه چرم) در اثر مالش و یا تعیین میزان سایش کفی کفش مورد استفاده قرار میگیرد.
استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 6383 ,ISO 11640

 • ISIRI 333 , ISIRI 162

 

روشکار:
نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده در محل تعبیه شده برای نمونه قرار داده میشود. یک جسم اسفنجی شکل با ابعاد مورد نظر در سر اهرم قرار گرفته و حرکت رفت و برگشتی بر روی آن اعمال مینماید.

میزان تغییر رنگی که بر روی جسم اسفنجی شکل صورت گرفته مورد بررسی قرار میگیرد.

این جسم بایک نمونه مرجع از لحاظ رنگی مقایسه شده و با توجه به معیار خاکستری نوع تغییر رنگ آن تعیین میشود.

 

 

دستگاه مناسب:

یکی از دستگاههای مناسب برای انجام این آزمون دستگاه مدل Hi-1434-E ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech ) میباشد.

 

 

 

۸)تست جذب آب رویه چرم:

این آزمون برای تعیین میزان جذب آب نمونه ی چرم مورد استفاده قرار میگیرد.
استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 7712, ISO 5402

 

روش کار:
نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و وزن میگردد. سپس در حوضچه ی کوچکی که محتوی آب میباشد قرار داده میشود.غلتکی فلزی ، به تعداد مشخص حرکت رفت و برگشتی بر روی نمونه انجام میدهد.

بعد از اتمام آزمون نمونه مجددا وزن شده و میزان درصد تغییر وزن آن محاسبه می گردد که نشان دهنده میزان جذب آب میباشد.

دستگاه مناسب:

یکی از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون مدل Hi-1471-ISO ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech ) میباشد.

 

 

 

۹) آزمون مقاومت مالشی در پارچه های نساجی:
این آزمون برای تعیین میزان مقاومت در مالش پارچه ها (پرز دار و بدون پرز) در صنعت نساجی مورد استفاده قرار میگیرد.
در این آزمون با توجه به نوع ماده دو نوع دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد:

 1. Crock Meter

 2. Martindale

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 204, ISO 105-X12 برای Crock Meter

 • ISIRI 1521, ISO 12947, ISIRI 7621 برای Martindale

روشکار:

 • در آزمون Crock Meter نمونه بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی میشود. یک ماده اسفنجی به شکل دایره و یا مربعی شکل که به اهرم دستگاه مورد نظر وصل میباشد به صورت رفت و برگشتی بر روی نمونه حرکن مینماید و نیرویی را بر نمونه اعمال مینماید.

بعد از اتمام مدت زمان نمونه با معیار خاکستری مقایسه میگردد.

 • در آزمون Martindale هم مطابق با استاندارد چندین جسم اسفنجی بر روی نمونه ای که بر روی چندین صفحه، که در سطح افق حرکت میکنند مالش داده میشود.

بعد از اتمام مدت زمان نمونه با معیار خاکستری مقایسه میگردد.
دستگاه مناسب:

برای Crock Meter دستگاه مدل Hi-1434-A&B و برای Martindale دستگاه مدل GT-1412-M ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech ) میباشد.

 

       

  Hi – 1434 – B

Hi – 1412 – M

Hi – 1434 – A

 

تست های مربوط به کفش

 

۱) آزمون ضربه کفش:
در این آزمون میزان مقاومت کفش در برابر اعمال ضربه توسط یک وزنه از ارتفاع مشخص مورد بررسی قرار میگیرد.
استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 1309, ISO EN 20344

روش کار:
کفش مورد نظر از طرف پنجه در محل قرار گیری نمونه در دستگاه قرار داده میشود.از ارتفاع مشخص وزنه ای با وزن معلوم بر نمونه ضربه وارد مینماید. نقص ایجاد شده در نمونه مورد بررسی قرار میگیرد.

دستگاه مناسب:

یکی از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون مدل Hi-1437-H ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech ) میباشد.

 

 

 

۲) آزمون سایش زیره کفش:
این آزمون برای تعیین میزان مقاومت سایشی زیره کفش که معمولا از جنس PU یا PVC و در بعضی موارد لاستیک میباشد، مورد استفاده قرار میگیرد.

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 8285, ISO 20871

 

روش کار:
نمونه مورد نظر ابتدا به صورت یک استوانه با ابعاد ذکر شده در استاندارد آماده سازی شده و وزن میگردد. سپس بر روی محل تعبیه شده در محور متحرک دستگاه قرار داده میشود.این محور به صورت افقی بر روی استوانه دوار که مجهز به یک صفحه ساینده چرخان میباشد، حرکت رفت و برگشتی انجام میدهد.
نمونه مورد نظر در این حالت تحت سایش قرار داده می شود.این کار تا زمان ذکر شده در استاندارد سائیده میشود.
بعد از اتمام این زمان نمونه مجددا وزن شده و با توجه به دانسیته و جسم مرجعی که در استاندارد ذکر شده میزان درصد سایش آن محاسبه میگردد.

دستگاه مناسب:
یکی از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون مدل Hi-1412-D ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech ) میباشد.

 

 


۳) آزمون میزان رشد ترک زیره کفش در اثرخمش:
این آزمون برای تعیین میزان رشد ترک زیره کفش در اثر خمش های متوالی (راه رفتن)، مورد بررسی قرار میگیرد.
استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 6381, EN 344

 

روش کار:
بر روی نمونه مورد نظر که زیره کفش میباشد توسط یک تیغه به اندازه ی مشخصی در جهت عرضی زیره یک بریدگی ایجاد نمائید. سپس آن در محل مورد نظر در بین سه میله که در راستای عرضی زیره میباشند قرار داده شود.
این میله ها به طور متوال حرکت باز و بسته شدن را انجام میدهند. بعد از اتمام مدت زمان آزمون میزان رشد ترک به صورت چشمی مورد بررسی قرار میگیرد.

دستگاه مناسب:
یکی از مناسبترین دستگاه ها مدل Hi-1411-E ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech ) میباشد.

 

 


۴) آزمون مقاومت پنجه های ایمنی در برابرفشردگی:
این آزمون برای تعیین میزان مقاومت پنجه های کفشهای ایمنی در برابر اعمال نیروی فشاری مورد استفاده قرار میگیرد.

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 7733, ISO 20344

روش کار:

نمونه مورد نظر در این آزمون پنجه های بریده شده از کفش میباشد. این نمونه در بین دو صفحه فشاری قرار داده میشود و بر آن ها اعمال نیرو میگردد، تا جایی که نمونه دچار تغییر شکل و کاهش نیرو گردد.
این نیرو میزان مقاومت پنجه های کفش را در برابر فشردگی نشان بیان مینماید.

دستگاه مناسب:

یکی از دستگاههای مناسب برای انجام این آزمون مدل Hi-1449-E وHi-1449-ES ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( Hi Tech ) میباشد.

 

 

 

منبع 

کلمات کلیدی وبلاگ
#آستری ، #اشبالت ، #الگانت ، #بروش آف ، #پتنت ، #پتینه ، #پرادو ، #پلورا ، #پولاپ ، #تیماج ، #جیر ، #رستیک ، #روگان ، #رولکس ، #رویه ، #رینو ، #سافتی ، #شرانک ، #فلوتر ، #کارناول ، #کراست ، #لزارد ، #مبلی ، #میلنیوم ، #میلینگ ، #نبوک ، #هورس ، #وتبلو ، #ورنی ، 100% چرم طبیعی ، accessories ، alibaba ، amazoon ، anahtarlik ، Aniline leather ، Automatic Buckle ، backpack ، Backpack Handbags ، bag ، Beige Handbags ، belt ، Belting leather ، bing ، Black Handbags ، Blue Handbags ، Boiled leather ، Bonded leather ، bowle ، boy ، bracelet ، briefcase ، briefcase bag ، Briefcases ، Briefcasesbag ، Briefcasesbagforman ، Briefcasesvagforwomen ، buffalo ، Buffing ، camel ، ČARM ، chaarmeh mardaneh ، Chamois leather ، charm ، charmaneh ، charme asle tabriz ، charme charmshahr ، charme gav ، charme gavi ، charme mardaneh ، charme sanaati ، charme tabriz ، charme tabriz gavi ، charme tbriz ، charmeh tabriz ، charmeh zananeh ، charmi ، charmine ، charmineh ، charmish ، charmshar ، Clutch Handbags ، college bag ، components ، Composition leather ، Conveyor ، Corinthian leather ، corium ، cow ، cowhide ، craftman ، Crazy Horse Leather (Cow Leather) ، Crocodile leather ، cross body bag ، Crossbody Bags ، Crusting ، dabbāḡ-ḵāna ، DABBĀḠĪ ، dastband ، dastbande charmiye saat ، dastbandeh charmi ، deri ، Diagram Of Cut Sections Of Cattle Hide. ، donkey ، double-sided suede leather soft side pin buckle ، Drying ، duffle ، Dyeing ، ebay ، eldiven ، exhibition ، expo ، fabrics ، fashion ، faux ، Finishing ، flesh ، foroshe interneti ، Full Flap Handbags ، full grain ، Full-grain leathers ، Fulling ، Genuine Leather wallet Bag ، girl ، goat ، google ، grain ، grains ، Green Handbags ، hamayesh ، Handbags ، handcarry women bag ، Handgearbeitet Lederwaren ، handmade ، handycraft ، Hersteller ، Hobo Handbags ، International exhibition of leather ، internet ، internet online shop ، ipod bag ، Ironing ، ISO استاندارد چرم : 14268 ، kaban ، kamarband ، kef edari ، kefe edari ، kefeh charmi ، kemer ، key chain ، key holder ، key holder wallet ، kəmər ، kif ، kif charme tabriz ، kif charmi ، kif edari ، kif edari charmi ، kif mardaneh ، kif zanane ، kif zanane charm tabriz ، kif zananeh ، kife zanane charm ، kogere ، konferans ، Konstrukteur ، lambskin ، leather ، leather bag ، leather bag for tablet ، leather belt ، leather bracelet ، leather exhibition calendar ، leather gift ، leather goods ، leather office bag ، leather sewing machine ، leather spilitting ، Leather Tools ، Leather Wallet ، Leather Wallets ، leathergoods ، Less-common leathers ، luxury ، Measuring ، men ، men bag ، Men Money Bag ، Men's Belts Men's Iranian Genuine Classic Leather ، messenger bag ، Messenger Bags ، mish ، mishan ، misho charm ، misho charme tabriz ، misho charme tabrz ، Misho Leather. Designer ، misholeather ، misholeather Tannery Machinery ، Mişo Deri. Tasarımci ، mobile bag ، Morocco leather ، namayeshgah ، officce bag ، office bag ، office bag for men ، office bag for women ، office bags office zakken sacs de bureau कार्यालय बैग borse ufficio オフィスバッグ офисные пакеты bolsas de oficina ، official bag ، official shoulder bag ، omac ، omav ، onlie shopping ، online fouroush ، online shop ، Orange Handbags ، Ostrich leather ، patch ، Patent leather ، Pavilion Request Form ، Persia ، Pink Handbags ، Pressing ، Producer ، Red Handbags ، Retro Handbags ، Reversible Leather Belt ، rocksuck ، rucksuck ، sale ، sanaye dasti ، Satchel Handbags ، Satış. El Yapımı Deri Ürünleri. Iran. Tebriz. ، Satış. El Yapımı Deri Ürünleri. Iran. Tebriz. Мишо кожа. дизайнер ، school ، Selection ، Seller. Handmade Leather Goods. Iran. Tabriz. Mişo Deri. Tasarımci ، semi-aniline and pigmented ، sewing machine ، Shaving ، sheep ، shoes ، Short Wallet ، Short Wallet Card Holder ، shoulder carry bag ، Silver Handbags ، skin ، skivers ، Skiving machines ، Sleek Leather Belt ، Soaking ، Spare parts for skiving machines ، Splitting ، Staking ، step by step ، Storage ، Stylish Men Leather Belt Fashion Design Buckle ، suede ، synthetics and models ، tablet bag ، tabriz ، tabriz charm ، tannery ، tanning ، Tanning process ، tehran ، The 17th international Leather & Skin fair Tabriz Iran ، The 17th Leather Fair Invitation ، The 18th International Shoe and Bag Industry Exhibition of Iran–Tabriz ، The Guide to Watch Buckles and Clasps ، ther ، time ، tolid konandeh ، top grain ، Top-grain leather ، tote ، Tote Handbags ، travel ، Trimming ، turning buckle ، Üretici ، Vachetta leather ، Verkäufer ، wallet ، watch ، water base adhesive ، White Handbags ، women ، women bag ، women belt ، women leather belt ، work bag ، Workshop ، world ، www.misholeather.com ، yahoo ، Yellow Handbags ، Мишо кожа. дизайнер ، продавец ، режиссер ، Ремень ، ручной работы кожа продукты. Иран. Табриз ، آدرس نمایشگاه تهران ، آرم ، آزمایشهای مخصوص استاندارد چرم ، آستری،اشبالت،رویه،شرانک،میلینگ،نبوک،ورنی،پول آپ،فلوتر ، آسیا ، آشنایی با چرم و نگهداری البسه چرمی ، آمازون ، آموزش تصویری ، آموزش تصویری،دستدوز،چرم،میشوچرم،تبریز،چرمشهر،صنایع دستی ، آموزش چرمدوزی ، آموزش قدم به قدم ، آنباکس ، ابزار تولید چرم ، ابزار چرم ، ابزار چرمدوزی ، اپلواچ ، اتحادیه ، اتحادیه چرم استان ، اجلاس ، احد قهرمانی ، احمد حمزه زاده ، اخبار ، اداره کل ، اداری ، ادیم ، اساسنامه ایرانگردی و جهانگردی ، اساسنامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور ، اساسنامه صنایع دستی ، اساسنامه میراث فرهنگی ، استارت آپ ، استان آذربایجان شرقی ، استاندارد چرم ، استاندارد چرم طبیعی ، استاندارد کفش ، استانداردهای ملی در صنعت چرم و کفش ، استایل چرمی ، اسکیور ، اشبالت گیر ، اصغر بهروزی ، اصول نگهداری ، اقیانوسیه ، اکسسوری ، اکسسوری چرمی ، الجیواچ ، الحِزام ، امور بانوان مجلس ، امیر کفشدوز ، امیرحسن قربانی وفا ، انتخابات ، انگشتیان ، انواع چرم ، انواع چرم، براق کننده، نرم کننده، لش گیری، پارافین، واکس، روغن ، انواع سگک ، انواع کمربندچرمی تک لایه دو لایه و سه لایه مردانه و زنانه ، اولین، دومین، همایش، کیف، کفش، چرم، اتحادیه، لوازم ، ای بی ، بازاری ، باشگاه چرم ، باشگاه چرمپوشان ، برنامه ، برند ، برند شخصی ، برند میشو چرم تبریز ، برندسازی ، بزرگراه شهید چمران ، بند اپل واچ ، بند چرمی ، بند چرمی اپل واچ ، بند چرمی ساعت ، بند چرمی ساعت اپل واچ ، بند چرمی ساعت مچی ، بند چرمی ساعت مچی ال جی ، بند چرمی ساعت مچی سامسونگ ، بند ساعت چرمی ، بندچرم ، بندچرمی ، بندساعت ، بندساعت چرم شترمرغ ، بودجه ، بیانیه ، بیمه صنایع دستی ، بین المللی ، بینگ ، پارافین ، پالتو چرمی ، پخش عمده ، پسر ، پلان ، پوست ، پوست خام ، پوست دباغی ، پوست شترمرغ ostrich skin ، پوست، سالامبور، وت بلو، صادرات، واردات، مدرن، کراست ، پوستین ، پولی ، پولیش ، پولیش چرم ، پیش نویس ، تابستان ، تبریز ، تبریز2018 ، تجاری ، تحوه ، تخفیف نمایشگاهی ، ترولی سگ ، ترولی گربه ، تشکر ، تصفیه فاضلاب چرم سازی و دباغی ، تعمیر ، تعمیر چرخ خیاطی ، تعمیر چرخ خیاطی صنعتی ، تعمیر چرخ صنعتی ، تک پایه ، تنظیم ، تنظیم چخ خیاطی صنعتی ، تنظیم چرخ خیاطی ، تنظیم چرخ صنعتی ، تهوه ، تولید ایرانی ، تولیدخرده ، تولیدعمده ، تولیدکننده ، تولیدکننده جاکلیدی چرمی در تبریز،جاکلیدی، key wallet ، تولیدکننده عمده ، تولیدکننده عمده کمربند ، تولیدکننده عمده کوله پشتی ، تولیدکننده عمده کیف اداری ، تولیدکننده عمده کیف پول ، تولیدکننده عمده کیف چرمی در تبریز ، تولیدکننده عمده محصولات تمام چرمی ، تولیدکننده عمده محصولات چرمی ، تولیدکننده عمده محصولات چرمی لاکچری ، تولیدکننده عمده محصولات چرمی لوکس ، تولیدکننده کیف ، تولیدکننده،عمده،خرده،کیف،کمربند،چرم ، تولیدی ، تولیدی چرم ، تولیدی کیف ، تیر ، جاسوییچی ، جاسوییچی زنانه ، جاسوییچی مردانه ، جاکلیدی ، جاکلیدی زنانه ، جاکلیدی مردانه ، جر ، جشنواره ، جشنواره، نمایشگاه، بین المللی، فجر ، جمشید برومندی کیا ، چارت ، چارت سازمانی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور ، چالش ، چرخ بطر ، چرخ خیاطی ، چرخ راسته دوز ، چرخ صنعتی ، چرخ ضخیم دوز ، چرخ طریف دوز ، چرخ فوق ضخیم دوز ، چرخ مخصوص چرم طبیعی ، چرخ مخصوص چرمدوزی ، چرخ،ظریف دوز،ضخیم دوز،فوق ضخیم دوز،مخصوص دوخت چرم طبیعی ضخیم ، چرک کروکو ، چرم ، چرم اصل تبریز ، چرم ایران ، چرم بزی ، چرم تبریز ، چرم تبریز بزی ، چرم تبریز گاوی ، چرم تبریز گوسفتدی ، چرم تبریز، چرم اصل، چرم گاوی، میشوچرم، تبریز ، چرم تبریز،چرم اصل تبریز،چرم اصل،چرم درجه یک تبریز،چرم مایان تبریز،تولیدیهای چرم اصل تبریز،میشوچرم تبریز ، چرم تبریزی ، چرم تهران ، چرم چاپی ، چرم حیوانی ، چرم درجه یک ، چرم دستدوز ، چرم رنگی ، چرم سازی ، چرم سبک ، چرم سراجی ، چرم سنتی ، چرم سنگین ، چرم شترمرغ ، چرم ضخیم ، چرم ضخیم تبریز مناسب برای کمربند ، چرم طبیعی ، چرم طبیعی تبریز ، چرم طبیعی، چرم مصنوعی ، چرم فلوتر ، چرم قرمز ، چرم کروکودیل ، چرم کفشی ، چرم کمربندی ، چرم کیفی ، چرم گاوی ، چرم گاوی تبریز ، چرم گاوی، چرم گوسفندی، چرم پوست شترمرغ ، چرم گوسفندی ، چرم گوسفندی تبریز ، چرم گیاهی ، چرم لباسی ، چرم مرغوب ، چرم مشهد ، چرم مصنوعی ، چرم نازک ، چرم همدان ، چرم هنر ، چرم هورس ، چرم،چرمی،چرمینه،پوست،دری،کیف،کمزبند ، چرمسازی ، چرمی ، چرمی تبریز ، چرمی کالا ، چرمین ، چرمینه ، چسب ، چسب آب پایه ، چسب پایه آب ، چسب دوغی ، حزام ، حسن قریشی ، خانه چرم ، خرده ، خرده فروشی ، خز ، خلیل شریفی ، دباغ خانه های سنتی ، دباغخانه ، دباغی ، دباغی چرم ، دباغی دستی ، دباغی سنتی چرم ، دختر ، دری ، دستبند ، دستبند پلاکدار چرمی ، دستبند پلاکدار چرمی زنانه ، دستبند چرمی ، دستبند چرمی ساعت مچی ، دستبند دستدوز ، دستبند زنانه ، دستبند ساعت ، دستبند ماه تولد ، دستبند مردانه ، دستبندچرم ، دستبندچرمی ، دستبندچرمی زنانه ، دستبندچرمی مردانه ، دستدوز ، دستکش چرمی ، دستگاه آبگیر ، دستگاه اشبالت گیر Leather splitting skiving machine ، دستگاه پرس پشم ، دستگاه خاک گیر پشم ، دستگاه فالس ، دستگاه لیویس ، دمپایه ، دمپایه چرمی ، دمپایی ، دمپایی چرمی ، دهه فجر ، دوپایه ، دوخت دو سوزنه ، دوشی ، دوغی ، دینام ، دینام بیصدا ، دینام دیجیتال ، دینام کم مصرف ، راسته دوز ، راهنماي كامل انتخاب سوزنهاي چرخ خياطي ، راهنمای انتخاب سایز کمربند چرمی ، راهنمای انتخاب سگک کمربند ، راهنمای انتخاب سگک کمربند چرم طبیعی چرم تبریز گاوی ، راهنمای صادارت و واردات ، ربع رشيدي ، رده ، رده سازمانی ، رسته ، رسته سازمانی ، رشته های صنایع دستی ایران ، رنگرزی ، روشهای تشخیص ، روغن ، روغن آلمانی ، روغن ایتالیایی ، روغن ایرانی ، روغن چرم ، روغن چینی ، روغن زیتون ، روغن گرچک ، روغن نارگیل ، روغن، پیه، گاوی، گوسفندی، ماهی، نهنگ، موئلون، استئاریک، سم، آستری، رویه ، روغن، چربی، واکس، فینیشینگ ، روغن، نارگیل، زیتون، گرچک، بزرک، مومها، واکس، موم، کارنوبا، پارافین، کاندیلا، لانولین، پشم ، زنان کارآفرین، فرشاد به آفرین، فریده حقیقی، میراث فرهنگی، صنایع دستی، میراث فرهنگی، گردشگری، اقتصادمقاومتی اقدام و عمل، آخوندزاده، صندوق کارآفرینی امید ، زهرا ساعی ، سازمان ، ساعت ، ساعت چرمی ، ساغری ، ساک حمل ، سالن نمایشگاه ، سپاس ، ست چرم ، ست چرم تبریز ، ست چرم کادویی ، ست چرمی ، ست چرمی اصل ، ست چرمی زنانه ، ست چرمی سه تکه ، ست چرمی کیف و کمربند چرمی ، ست چرمی مردانه ، ست سه تیکه چرم ، ست کادوی چرم ، ست کادوی چرمی ، ست کادویی ، ست کادویی چرمی ، ست کمربند ، ست مردانه ، سختک ، سختیان ، سردوز ، سرهنگ ساسانی ، سرووموتور ، سگک ، سگک کلاسیک ، سگک کمربند ، سگک کمربندچرمی ، سلسله مراتب ، سورت یک ، سوزن چرمدوزی ، سوزن دو قلو ، سوزن ژورژ دوزی ، سوزن سرسوخته یا سرسیاه ، سوزن سه گوش ، سوزنهای چرمدوزی یا سوزن سه گوش ، سوزنهای مخصوص چرمدوزی ، سید رامین اسبقی ، شبکه سهند ، شمارت تماسهای اداره کل میراق فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی،میشوچرم تبریز ، شماره تماسهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی ، شیم چرم ، شیمی چرم ، صادارت ، صادرات چرم ، صداوسیما ، صنایع دستی ، صندل چرمی ، صندلی ، صنعت چرم ، صنعت چرمسازی، صنعت،چرمسازی،تبریز،چرمشهر،کیف،کمربند ، طرح ، علی بابا ، علیرضا قوچی ، عمده ، عمده فروشی ، عیوب چرخ خیاطی ، غرفه ، غرفه چرم ، غرفه میشو چرم تبریز ، غرفه میشوچرم، نمایشگاه بین المللی تبریز ، غرفه نمایشگاهی میشو چرم تبریز ، فرآوری دستی ، فرآوری سنتی چرم ، فرش چرمی ، فرشاد به آفرین ، فروش آنلاین ، فروش اینترنتی ، فروش ویژه ، فروشگاه اینترنتی کیف و کمربند ، فریدون محمدتقی زاده آذری ، فشن ، فهرست، صنایع دستی ایران، iranian handicrafts ، فیلم ، فیلم آموزش ابزارآلات چرمدوزی ، فیلم آموزش چرمدوزی ، فیلم آموزش دستگاه های چرمدوزی ، فیلم آموزشی ، فیلم کوتاه ، قانون ، قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران ، قاییش ، قدردانی ، قطعنامه ، قطعنامه،پیش نویس،بانک اطلاعات،شناسنامه،صنعت،چرم،میشوچرم،تبریز،چرمشهرخبرنگار،استاندارد،صادرات،واردات،وزارت صنعت و معدن،فرهنگی،ایرانی،بازرگانی ، قیمت بند ساعت ، قیمت چرم ، قیمت دستبند ، قیمت کمربند ، قیمت کمربند دستدوز ، قیمت کیف ، قیمت کیف دستدوز ، قیمت کیف زنانه ، قیمت کیف مردانه ، كتابخانه مرحوم يحيي ذكاء ، کاپشن چرمی ، کادو ، کادوی چرمی ، کادویی ، کارآفرینی ، کاربر ، کاربرد چرم ، کارپیشبر ، کارگاه ، کالای ایرانی ، کالای چرمی ، کالای مرغوب ، کت چرمی ، کتاب، مقررات، صادرات، واردات، 1394 ، کراس بادی ، کریر سگ ، کریر گربه ، کفاشی ، کفش ، کفش چرم تبریز ، کفش چرمی ، کفش چرمی زنانه ، کفش چرمی مردانه ، کمپلت ، کمر بند چرمی ، کمربند ، کمربند چرم ، کمربند چرم اصل ، کمربند چرم تبریز ، کمربند چرم شترمرغ ، کمربند چرم طبیعی ، کمربند چرم گاوی ، کمربند چرمی ، کمربند چرمی تک لایه کلاسیک ، کمربند زنانه ، کمربند قرمز ، کمربند کلاسیک چرمی ، کمربند مردانه ، کمربندچرم ، کمربندچرمی ، کمربندزنانه ، کمز ، کمیسیون اجتماعی مجلس ، کنفرانس ، کنگره ، کوله ، کوله پشتی ، کوله پشتی چرم ، کوله پشتی چرم تبریز ، کوله پشتی چرمی ، کوله پشتی چرمی زنانه ، کوله پشتی چرمی مردانه ، کوله پشتی زنانه ، کوله پشتی سگ ، کوله پشتی گربه ، کوله پشتی مردانه ، کوله چرم ، کوله چرمی ، کوله حمل حیوانات ، کوله حمل سگ ، کوله حمل گربه ، کوله زنانه ، کوله مردانه ، کیف ، کیف اداری ، کیف اداری چرم ، کیف اداری چرم تبریز ، کیف اداری چرم سنگین گاوی تبریز ، کیف اداری چرم طبیعی ، کیف اداری چرم گاوی ، کیف اداری چرمی ، کیف اداری چرمی زنانه ، کیف اداری چرمی کلاسیک ، کیف اداری چرمی مردانه ، کیف اداری دیپلمات ، کیف اداری گاوی ، کیف اداری میشو چرم تبریز ، کیف اهواز ، کیف پول ، کیف پول بلند چرمی ، کیف پول پالتویی ، کیف پول جیبی میشوچرم ، کیف پول چرمی ، کیف پول چرمی جیبی ، کیف پول چرمی زنانه ، کیف پول زنانه ، کیف پول کتی ، کیف تبریزی ، کیف تبلت ، کیف تبلت چرم ، کیف تبلت چرمی ، کیف تهران ، کیف چرم ، کیف چرم اصل ، کیف چرم تبریز ، کیف چرم زنانه ، کیف چرم شترمرغ ، کیف چرم طبیعی ، کیف چرم گاوی ، کیف چرمشهر تبریز ، کیف چرمی ، کیف چرمی اداری ، کیف چرمی بند رودوشی دار ، کیف چرمی زنانه ، کیف چرمی مردانه ، کیف چرمی،کیف پول چرمی، کیف اداری چرمی، کیف اداری تمام چرم،کیف چرم طبیعی ، کیف چرمی،کیف پول،کیف دستی،چرم،کمربند،گوگل،یاهوو ، کیف دانشجویی ، کیف دانشگاهی ، کیف دستدوز ، کیف دستی ، کیف دستی چرمی ، کیف دستی زنانه ، کیف دوشی ، کیف دوشی با بند چرمی ، کیف دوشی چرم ، کیف دوشی چرم تبریز ، کیف دوشی چرمی ، کیف دوشی چرمی مردانه زنانه کلاسیک میشو چرم تبریز ، کیف دوشی زنانه ، کیف دوشی زنانه چرم تبریز ، کیف دوشی زنانه چرمی ، کیف دوشی مردانه ، کیف دوشی مردانه چرمی ، کیف دیپلمات ، کیف زنانه ، کیف زنانه چرم اصل ، کیف زنانه چرمی ، کیف زنانه چرمی دستی میشو چرم تبریز ، کیف زنانه دستی ، کیف زنانه دوشی ، کیف شب ، کیف شب چرمی ، کیف شب زنانه چرم ، کیف شیراز ، کیف کتاب چرمی ، کیف کتابی زنانه ، کیف کراس بادی چرمی ، کیف کرمانشاه ، کیف لپ تاپ ، کیف لپ تاپ چرم ، کیف لپ تاپ چرمی ، کیف مجلسی ، کیف مجلسی زنانه چرم ، کیف مدیران ، کیف مردانه ، کیف مشهد ، کیف مهمانی ، کیف میشو چرم تبریز ، کیف والت زنانه ، کیف والت زنانه چرمی ، کیفچرمی،کیف پول چرمی، کیف اداری چرمی، کیف اداری تمام چرم،کیف چرم طبیعی ، کیفچرمیزنانه ، کیفچرمیمردانه ، کیفساز ، کیفسازی ، کیمخت ، گالری ، گردشگری ، گروه چرمی ، گزارش تصویری ، گلنار،نصرالهی،تولیدی،میشوچرم،میشو چرم،تبریز ، گوگل ، گون ، گیره پااسبی ، گیوه ، گیوه چرمی ، گیوه، سنتی،پاپوش، نخ، قالی، ابریشم ، گیوه، کفش، giva ، لاتکس ، لاک پایه آب ، لاک روغنی ، لاکچری ، لاله پارک ، لایحه ، لباس ، لباس چرمی ، لوگو ، لوگو، آرم، نماد ، لیست قیمت ، لیست قیمت بروز چرم ، لیست قیمت جدید ، لیست قیمت کمربند ،