مجموعه تولیدی میشو چرم تبریز افتخار دارد ؛ در جهت بومی سازی لوازم مصرفی چرمی وارداتی ، برای اولین بار در ایران ، بند چرمی انواع ساعت مچی را ، بصورت دستدوز تولید نماید. انشالله بزودی تصاویر تکمیلی این تولیدات در ترکیب رنگهای مختلف در سایت و سایر پلتفرمهای شبکه های اجتماعی مربوط به میشوچرم منتشر خواهد شد.