تصفیه فاضلاب چرم سازی و دباغی (قسمت دوم)

ادامه مبحث: تصفیه فاضلاب چرم سازی و دباغی

۸- دباغی کرومی

اسید فرمیک – کربنات سدیم و نمک دیگر مواد شیمیایی هستند که مورد استفاده قرار میگیرند در فرآیند دباغی با نمک های کروم، این نمک ها با الیاف پوست واکنش میدهد و پایداری بسیار زیادی به الیاف پوست میبخشد که آن را در برابر دمای بالا و حمله باکتریها مقاوم میسازد. چرمی که با این روش ساخته میشود، بسیاری از ویژگی های مطلوب را ندارد، و پس از مرحله های دباغی مجدد که با کروم یا مواد گیاهی انجام میشود و روغن دهی و رنگ آمیزی پوست به چرم مطلوب تبدیل میشود.

۹-دباغی(تانینگ)

از طریق دباغی پوست خام تبدیل به چرم میشود که در این حالت پوست و یا سالامبور قابل فساد به کالایی با عمری طولانی و فسادناپذیر تبدیل میشود.
دباغی بسته به مواد مصرفی به روشهای مختلفی انجام میشود به مانند: دباغی کرومی، دباغی آلومینیومی، دباغی گیاهی، دباغی روغنی، دباغی فرمالدیدی و گلوتارآلدیدی دباغی آهنی و زیرکونیومی، تیتانیومی و دباغی ترکیبی ولی معمول ترین نوع دباغی در ایران، دباغی کرومی است. به طورکلی مواد مورد استفاده در فرآیند دباغی به سه دسته تقسیم میشوند: دباغی با مواد معدنی ، دباغی با مواد صنعتی و دباغی با مواد گیاهی .

الف)  دباغی با مواد گیاهی:  در این روش از قسمتهای مختلف گیاه یعنی پوست، تنه، برگ، شاخه، میوه و ریشه گیاهانی مانند: صنوبر، کاج، بلوط، فندق، کاوچو، سماق و … میتوان مواد دباغی تهیه کرد. برای تهیه عصاره یا جوهر دباغی، مواد مذکور را با روشهای ویژه در آب می خیسانند که در این عمل مواد جامد و مواد محلول برای دباغی به دست می آید. باتوجه به استفاده از مواد دباغی با پایه گیاهی و طبیعی در این روش ( اگرچه بهره وری در آن قابل مقایسه با سایر روشها نیست ) و نیز نگاه زیست محیطی و پایدار به صنعت، این نوع دباغی در راستا و هماهنگ با پایداری و تعادل در محیط زیست بوده و دارای کمترین آلاینده است.

ب) دباغی با مواد صنعتی: دباغی با استفاده از رزینهای فرم آلدهید و مواد سنتزی که امروزه جایگزین مواد دباغی طبیعی شده اند، خود به چهار دسته تقسیم میشوند: سینتان آلیفاتیک: که از سولفو کلرید پارافینها و دی ایزو بیانات تهیه میشود.
سینتان متروسیکلیکی: که از ملامین ساخته میشود.

سینتان آروماتیک: که از سینتان با گروه فنلی و تهیه میشود.
سینتان کایتونیک: که از ترکیبات فنلی چندعاملی با آلدئیدها و آمین ها تهیه میشود.
ورود و ترکیب باقی مانده مواد سنتزی مورداستفاده در این روش به طبیعت ( آب ، خاک و هوا ) به شدت آلاینده بوده و بایستی قبل از رها شدن در محیط زیست پالایش، خنثی و کم خطر بشوند .

ج) دباغی با مواد معدنی (کروم): مصرف مواد معدنی در مرحله دباغی امروزه بسیار مرسوم است چراکه بیز چرم های سراجی و زیره، مصرف مواد معدنی خصوصاً کروم در مرحله دباغی کلیه چرمها نتیجه بسیار مطلوبی دارد. برای تهیه مواد دباغی با کروم از سنگ معدن کرومیت متشکل از (۸۳۱ اکسید کروم ) (III و ۸۰۰ اکسید آهن II ) استفاده میشود که در عملیات دباغی سولفات کروم آن تهیه میشود. کروم موجود از نوع سه ظرفیتی بوده که از انحلال اکسید کروم در اسیدسولفوریک به دست می آید. جذب املاح کروم در پوست باعث رنگ آبی روشن آن پس از عملیات دباغی میشود. در این مرحله پوست تبدیل به وت بلو میشود. چرم حاصل از دباغی کرومی، نرم تر و سبک تر و الاستیک تر از سایر انواع چرم است علاوه بر این دارای پایداری بهتری در مقابل حرارت بوده و رنگ آمیزی و روغن دهی آن ساده تر است همچنین دوام پوست دباغی شده بانمک کروم حدود سه برابر دوام پوست دباغی شده با مواد گیاهی است به دلیل مزایای فوق، انجام عملیات دباغی با استفاده از مواد معدنی و خصوصاً کروم گسترده تر و مرسوم تر از سایر مواد و روش ها است. استفاده از نمکهای کروم سه ظرفیتی باعث ایجاد پساب آبی رنگی میگردد و رنگ از آلاینده های محیط زیست خصوصاً منابع آبی بوده که پس از دفع به محیط و تبدیل آن به کروم شش ظرفیتی، ازنظر زیست محیطی مخاطرات فراوانی برای انسان و محیط زیست ایجاد مینماید. پساب حاصل از عملیات دباغی با مواد معدنی علاوه بر رنگی بودن دارای فلزات سنگین بوده گازهای متصاعد از آن بوی بسیار ناخوشایند و آزاردهنده ای ( به علت استفاده ازکرم به مقدار بسیار زیاد ) دارد. توقف دباغی با میزان کروم بالا باعث کم شدن بوی بد پساب میشود، همچنین پساب حاصله با توجه به BOD (اکسیژن موردنیاز زیستی ) و COD (اکسیژن موردنیاز شیمیایی ) بسیار بالا، قبل از رها شدن در محیط، بایستی در تصفیه خانه کارخانه پالایش و رنگ زدایی شود و لجن حاصل از تصفیه به مخازن هضم لجن سپرده شود .

د) دباغی مجدد ( ریتانینگ ): پس از تهیه وت بلوها و هنگام نگهداری آن ها در انبار کروم های نفوذ کرده به بدنه پوست با الیاف واکنش نشان میدهد که در طی این واکنش های شیمیایی که بین املاح کروم و کربوکسیل اسیدهای آمینه صورت میگیرد محیط اسیدی (اسیدسولفوریک) شده و باعث کاهش pH وت بلوها میگردد. برای خنثی سازی و حذف اسیدهای محیط از بیکربنات آمونیم و یا فرمیات سدیم و کلسیم استفاده میشود که به این عمل ریتانینگ گفته میشود که موجب نرمی، استحکام و کشش مورد نیاز چرم نیز میشود در طی انجام این مرحله وتبلو به کراست تبدیل می شود .

فعالیت های تکمیلی

برش زدن و جور کردن: چرم دباغی شده را بعد از آبگیری آن را برش داده و سپس با توجه به جنس و کیفیت چرم دسته بندی میشود .

روغن دهی و براق کردن:  با استفاده از روغن های گیاهی ، حیوانی و یا معدنی سطوح مختلف چرم را با لایه ای نازک از روغن آغشته کرده و سپس آن را به منظور خوش نما کردن و افزایش دوام چرم ، به روش های مختلف با استفاده از براق کننده های مختلف (رزینی ، پروتئینی و نیترو سلولزی) براق میکنند.

رنگ آمیزی : مواد رنگی که از آن ها برای رنگ آمیزی چرم ها استفاده میشود، دودسته اند: مواد رنگی معدنی غیر محلول در آب مانند اکسید روی، کرومات سرب و غیره که قدرت پوشش زیادی دارند. مواد رنگی آلی محلول در آب مانند رنگ های آنیلی، آنیونی و مواد رنگی نیتروژن دار، دی فنیل آهن و غیره. این رنگها را بر اساس نفوذ در الیاف چرم، به سه دسته کاتیونی، آنیونی و مواد رنگی غیر قابل حل در آب تقسیم میکنند. برای جلوگیری از سفت وسخت شدن چرم پس از رنگ آمیزی، باید به آن روغن زد تا بدین طریق خواص مطلوب در آن ایجاد شود. با توجه به استفاده از براق کننده ها و رنگ های مختلف به خصوص رنگهای و واکسهای صنعتی، پس ماند این مواد و همچنین مواد زائد باقی مانده از برش های چرم، بایستی به طرق مختلف بهداشتی از محیط جمع آوری و دفع گردد .

به طورکلی مواد شیمیایی مصرفی در فرآیند دباغی به سه دسته تقسیم میشوند:


۱- مواد معدنی نمک های کروم، آلومینیوم
۲- مواد گیاهی عصاره گیاهانی مانند: بلوط، انار
۳- مواد صنعتی رزین های فرم آل دهید
مشخصات کلی پساب دباغی و چرم سازی

با توجه به مراحل مختلف فرایند تبدیل پوست خام به چرم و تنوع مواد مورد استفاده در این زنییره تولید، پسماندهای ناشی از فرایند بسیار گسترده بوده و در صورت عدم توجه لازم به آن موجب آلودگی های وسیعی در محیط زیست ( آب ، هوا و خاک) میشود که نتیجه این بی توجهی، اعتراضات و واکنشهای منفی عمومی و ایجاد محدودیت از طرف دولت برای ایجاد گسترش این صنعت است. اگرچه صنعت چرم یکی از صنایع پایه و اشتغال زا محسوب میشود؛ پسماندها (جامد ، مایع ، گاز) و نیز فاضلاب تولیدشده حاصل از فرایند تبدیل پوست به چرم حاوی مقادیر بسیار زیادی از: قطعات گوشت و پوست، فلزات سنگین، اسیدسولفوریک، اسیدلاکتیک، اسید هیدروکلریک، نمک های کروم، آهن، آهک، ترکیبات آروماتیک کلردار، سولفیدسدیم

مواد رنگی معدنی و آلی و … است که در صورت نفوذ به آب های پذیرنده بدون پالایش قبلی باعث افزایش pH آب به علت وجود مقادیر بسیار زیاد آهک و نمک در آب ( تیرگی رنگ آن) به علت وجود سولفید سدیم و سولفاتها و مواد رنگی، آلودگی شیمیایی با توجه به وجود مقادیر بسیار زیاد نمک های کروم، آلومینیوم، زیرکونیوم و آهن، اسید فرمیک، سولفات آمونیوم، کاهش اکسیژن محلول در آب (DO)، آلودگی بیولوژیکی، مرگ موجودات بنتوز ناشی از تجمع مواد سمی مثل کروم و آرسنیک در رسوبات کف بستر، کاهش قدرت خود پالایی میکروارگانیسم ها و خفگی و مرگ آبزیان و به هم خوردن اکوسیستم آبی و افزایش اکسیژن موردنیاز زیستی (BOD) به علت وجود مواد سمی در اثر تخلیه ترکیبات آروماتیک کلردار و کلرید آمونیوم میشود .

همچنین نفوذ این فاضلاب به خاک و مزارع به علت داشتن مواد شیمیایی مختلف و بار میکروبی بالا باعث از بین رفتن حاصلخیزی خاک، آلوده شدن محصولات تولیدی (به خصوص محصولات جالیزی و بوته ای)، کاهش نفوذپذیری و تهویه خاک، تغییر در توانای عبور و ظرفیت نگهداری آب و فعالیت میکروارگانیسم های خاک میشود.

علاوه بر آلاینده های شیمیایی پساب این صنعت معمولاً غنی از انواع میکروبهای خطرناک از قبیل: میکروب بروسلا، آنتراکس (سیاه زخم) و انگلهای مختلف است که همراه با حیوان کشتار شده وارد پساب شده و باعث آلودگی میکروبی میگردد.

در تصفیه پس آب های صنعت چرم سازی معمولاً تلفیقی از روش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی استفاده میشود.
به طورکلی عواملی که در انتخاب روش تصفیه مؤثر است عبارت اند از :

۱-  هزینه کلی شامل اجرا و بهره برداری
۲- قابلیت اجرا از نوع تکنولوژی به کاررفته و شرایط محیطی
۳-  مشخصات بهره برداری
۴-  تجهیزات موردنیاز
۵- سطح تکنولوژی  محل
۶-  تأثیر تغییرات ظرفیت فاضلاب و توسعه آینده سیستم
۷-  درجه تصفیه
رویکرد کلی تصفیه

برای تصفیه فاضلاب های از پیش مخلوط شده، روشهای گوناگون توصیه و در مقایسه کامل استفاده شده است، برای مثال:

    فرایند اکسیداسیون: اکسیداسیون در حضور ذرات کربن و ترسیب FeSo4 , Ca(oH)2  (پلی الکترولیت ها)
    اکسیداسیون و تجزیه بیولوژیکی شامل ته نشینی
    ترکیب فرآیندهای فیزیکی ( شناورسازی ، ته نشینی).
    تجزیه بیولوژیکی هوازی و بی هوازی

تعداد زیاد ترکیبات مورداستفاده نشان دهنده قابلیت تجزیه بیولوژیکی پایین است لذا در بسیاری از موارد دفع ترجیح داده میشود.

روش تصفیه الکتروشیمیایی

کاربرد فن آوری های الکتروشیمیایی در صنعت آب و فاضلاب بسیار متنوع است. این تکنیک در موقعیت ها و صنایع مختلف در حذف دامنه وسیعی از آلاینده ها به کار گرفته شده است. ازجمله موارد کاربرد این تکنیک در صنعت آب و فاضلاب میتوان به تصفیه آب، شکستن امولسیون های چربی و نفت در آب، حذف مواد آلی طبیعی از آب، فلوئورزدایی، حذف ترکیبات سولفاته، تصفیه فاضلاب های شهری و رستوران، حذف فلزات سنگین، حذف آرسنیک، حذف ترکیبات فنلی، تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و تولید چیپس، تصفیه فاضلاب صنایع تولید مخمر و خمیرترش، تصفیه فاضلاب صنایع پرداخت فلزی، فاضلابهای رخشویخانه ها و صنایع نساجی و همچنین تصفیه فاضلاب های رادیواکتیو اشاره نمود. روشهای الکتروشیمیایی شامل: الکتروکواگولاسیون، الکتروفلوکولاسیون و الکتروفلوتاسیون است. روش الکتروشیمیایی الکتروکواگولاسیون عوامل ناپایدار کننده ­ای که باعث خنثی سازی لازم جهت جداسازی آلاینده ­ها می شود را تأمین می­نماید. الکتروفلوکولاسیون نیز تولیدکننده عواملی است که پل­ سازی ذرات یا انعقاد را به پیش می­برند. الکتروفلوتاسیون روشی است که طی آن آلاینده­ هایی نظیر چربی­ و روغن با حباب­ های گاز که در سطح الکترود تشکیل شده­ اند (H2,O2) مورد حمله قرارگرفته و همراه با این حباب­ها به سطح محلول منتقل میشوند. بدین ترتیب حذف آلاینده ­ها از سیستم با انجام کفاب گیری قابل حصول خواهد بود.


مزیت های انعقاد و شناورسازی الکتریکی بر سایر روش های تصفیه

    تولید پسابی با کمترین مواد جامد محلول (TDS) در مقایسه با روش های شیمیایی، علاوه بر این هزینه های لازم برای استفاده مجدد این چنین پساب هایی پایین است.
    تجهیزات ساده و راهبری آسان و همچنین کمترین مشکلات بهره برداری در طول فرآیند در مقایسه با روش های شیمیایی و بیولوژیکی.
    پساب حاصل از فرآیند انعقاد و شناورسازی الکتریکی شفاف، بی رنگ و بدون بو است.
    لجن حاصل از فرآیند به آسانی ته نشین شده و آبگیری از آن به سهولت قابل انجام است، زیرا بخش عمده لجن از هیدروکسیدهای فلزی تشکیل شده است.
    لخته های تشکیل شده در این فرآیند بزرگ تر از لخته های حاصل از فرآیند انعقاد شیمیایی است و میزان آب موجود در پیوندهای لخته کمتر، مقاومت به اسید بیشتر و پایدارتر است و در نتیجه میتوان آن را به وسیله فیلتراسیون سریع تر جداسازی نمود.

لخته های تشکیل شده در این فرآیند بزرگ تر از لخته های حاصل از فرآیند انعقاد شیمیایی است و میزان آب موجود در پیوندهای لخته کمتر، مقاومت به اسید بیشتر و پایدارتر است و درنتیجه میتوان آن را به وسیله فیلتراسیون سریع تر جداسازی نمود.

مزایای انعقاد الکتروشیمیایی جهت تصفیه پساب صنایع چرم

    عدم نیاز به اپراتورهای حرفه ای جهت کار با سیستم
    عدم نیاز به واحدهای جداگانه جهت انجام فرایند تصفیه
    عدم نیاز به مواد شیمیایی مصرفی به صورت روزانه
    نیاز به حداقل فضای ممکن جهت نصب و راه اندازی
    هزینه نصب و راه اندازی بسیار پایین در مقایسه با سامانه های متداول تصفیه
    برآورد استانداردهای محیط زیست در رابطه با پساب چرم سازی
    استفاده از پساب تصفیه شده با این روش به عنوان آب شستشو

پایان مطلب

منبع:شمیم شریف

کلمات کلیدی وبلاگ
#آستری ، #اشبالت ، #الگانت ، #بروش آف ، #پتنت ، #پتینه ، #پرادو ، #پلورا ، #پولاپ ، #تیماج ، #جیر ، #رستیک ، #روگان ، #رولکس ، #رویه ، #رینو ، #سافتی ، #شرانک ، #فلوتر ، #کارناول ، #کراست ، #لزارد ، #مبلی ، #میلنیوم ، #میلینگ ، #نبوک ، #هورس ، #وتبلو ، #ورنی ، 100% چرم طبیعی ، accessories ، alibaba ، amazoon ، anahtarlik ، Aniline leather ، Automatic Buckle ، backpack ، Backpack Handbags ، bag ، Beige Handbags ، belt ، Belting leather ، bing ، Black Handbags ، Blue Handbags ، Boiled leather ، Bonded leather ، bowle ، boy ، bracelet ، briefcase ، briefcase bag ، Briefcases ، Briefcasesbag ، Briefcasesbagforman ، Briefcasesvagforwomen ، buffalo ، Buffing ، camel ، ČARM ، chaarmeh mardaneh ، Chamois leather ، charm ، charmaneh ، charme asle tabriz ، charme charmshahr ، charme gav ، charme gavi ، charme mardaneh ، charme sanaati ، charme tabriz ، charme tabriz gavi ، charme tbriz ، charmeh tabriz ، charmeh zananeh ، charmi ، charmine ، charmineh ، charmish ، charmshar ، Clutch Handbags ، college bag ، components ، Composition leather ، Conveyor ، Corinthian leather ، corium ، cow ، cowhide ، craftman ، Crazy Horse Leather (Cow Leather) ، Crocodile leather ، cross body bag ، Crossbody Bags ، Crusting ، dabbāḡ-ḵāna ، DABBĀḠĪ ، dastband ، dastbande charmiye saat ، dastbandeh charmi ، deri ، Diagram Of Cut Sections Of Cattle Hide. ، donkey ، double-sided suede leather soft side pin buckle ، Drying ، duffle ، Dyeing ، ebay ، eldiven ، exhibition ، expo ، fabrics ، fashion ، faux ، Finishing ، flesh ، foroshe interneti ، Full Flap Handbags ، full grain ، Full-grain leathers ، Fulling ، Genuine Leather wallet Bag ، girl ، goat ، google ، grain ، grains ، Green Handbags ، hamayesh ، Handbags ، handcarry women bag ، Handgearbeitet Lederwaren ، handmade ، handycraft ، Hersteller ، Hobo Handbags ، International exhibition of leather ، internet ، internet online shop ، ipod bag ، Ironing ، ISO استاندارد چرم : 14268 ، kaban ، kamarband ، kef edari ، kefe edari ، kefeh charmi ، kemer ، key chain ، key holder ، key holder wallet ، kəmər ، kif ، kif charme tabriz ، kif charmi ، kif edari ، kif edari charmi ، kif mardaneh ، kif zanane ، kif zanane charm tabriz ، kif zananeh ، kife zanane charm ، kogere ، konferans ، Konstrukteur ، lambskin ، leather ، leather bag ، leather bag for tablet ، leather belt ، leather bracelet ، leather exhibition calendar ، leather gift ، leather goods ، leather office bag ، leather sewing machine ، leather spilitting ، Leather Tools ، Leather Wallet ، Leather Wallets ، leathergoods ، Less-common leathers ، luxury ، Measuring ، men ، men bag ، Men Money Bag ، Men's Belts Men's Iranian Genuine Classic Leather ، messenger bag ، Messenger Bags ، mish ، mishan ، misho charm ، misho charme tabriz ، misho charme tabrz ، Misho Leather. Designer ، misholeather ، misholeather Tannery Machinery ، Mişo Deri. Tasarımci ، mobile bag ، Morocco leather ، namayeshgah ، officce bag ، office bag ، office bag for men ، office bag for women ، office bags office zakken sacs de bureau कार्यालय बैग borse ufficio オフィスバッグ офисные пакеты bolsas de oficina ، official bag ، official shoulder bag ، omac ، omav ، onlie shopping ، online fouroush ، online shop ، Orange Handbags ، Ostrich leather ، patch ، Patent leather ، Pavilion Request Form ، Persia ، Pink Handbags ، Pressing ، Producer ، Red Handbags ، Retro Handbags ، Reversible Leather Belt ، rocksuck ، rucksuck ، sale ، sanaye dasti ، Satchel Handbags ، Satış. El Yapımı Deri Ürünleri. Iran. Tebriz. ، Satış. El Yapımı Deri Ürünleri. Iran. Tebriz. Мишо кожа. дизайнер ، school ، Selection ، Seller. Handmade Leather Goods. Iran. Tabriz. Mişo Deri. Tasarımci ، semi-aniline and pigmented ، sewing machine ، Shaving ، sheep ، shoes ، Short Wallet ، Short Wallet Card Holder ، shoulder carry bag ، Silver Handbags ، skin ، skivers ، Skiving machines ، Sleek Leather Belt ، Soaking ، Spare parts for skiving machines ، Splitting ، Staking ، step by step ، Storage ، Stylish Men Leather Belt Fashion Design Buckle ، suede ، synthetics and models ، tablet bag ، tabriz ، tabriz charm ، tannery ، tanning ، Tanning process ، tehran ، The 17th international Leather & Skin fair Tabriz Iran ، The 17th Leather Fair Invitation ، The 18th International Shoe and Bag Industry Exhibition of Iran–Tabriz ، The Guide to Watch Buckles and Clasps ، ther ، time ، tolid konandeh ، top grain ، Top-grain leather ، tote ، Tote Handbags ، travel ، Trimming ، turning buckle ، Üretici ، Vachetta leather ، Verkäufer ، wallet ، watch ، water base adhesive ، White Handbags ، women ، women bag ، women belt ، women leather belt ، work bag ، Workshop ، world ، www.misholeather.com ، yahoo ، Yellow Handbags ، Мишо кожа. дизайнер ، продавец ، режиссер ، Ремень ، ручной работы кожа продукты. Иран. Табриз ، آدرس نمایشگاه تهران ، آرم ، آزمایشهای مخصوص استاندارد چرم ، آستری،اشبالت،رویه،شرانک،میلینگ،نبوک،ورنی،پول آپ،فلوتر ، آسیا ، آشنایی با چرم و نگهداری البسه چرمی ، آمازون ، آموزش تصویری ، آموزش تصویری،دستدوز،چرم،میشوچرم،تبریز،چرمشهر،صنایع دستی ، آموزش چرمدوزی ، آموزش قدم به قدم ، آنباکس ، ابزار تولید چرم ، ابزار چرم ، ابزار چرمدوزی ، اپلواچ ، اتحادیه ، اتحادیه چرم استان ، اجلاس ، احد قهرمانی ، احمد حمزه زاده ، اخبار ، اداره کل ، اداری ، ادیم ، اساسنامه ایرانگردی و جهانگردی ، اساسنامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور ، اساسنامه صنایع دستی ، اساسنامه میراث فرهنگی ، استارت آپ ، استان آذربایجان شرقی ، استاندارد چرم ، استاندارد چرم طبیعی ، استاندارد کفش ، استانداردهای ملی در صنعت چرم و کفش ، استایل چرمی ، اسکیور ، اشبالت گیر ، اصغر بهروزی ، اصول نگهداری ، اقیانوسیه ، اکسسوری ، اکسسوری چرمی ، الجیواچ ، الحِزام ، امور بانوان مجلس ، امیر کفشدوز ، امیرحسن قربانی وفا ، انتخابات ، انگشتیان ، انواع چرم ، انواع چرم، براق کننده، نرم کننده، لش گیری، پارافین، واکس، روغن ، انواع سگک ، انواع کمربندچرمی تک لایه دو لایه و سه لایه مردانه و زنانه ، اولین، دومین، همایش، کیف، کفش، چرم، اتحادیه، لوازم ، ای بی ، بازاری ، باشگاه چرم ، باشگاه چرمپوشان ، برنامه ، برند ، برند شخصی ، برند میشو چرم تبریز ، برندسازی ، بزرگراه شهید چمران ، بند اپل واچ ، بند چرمی ، بند چرمی اپل واچ ، بند چرمی ساعت ، بند چرمی ساعت اپل واچ ، بند چرمی ساعت مچی ، بند چرمی ساعت مچی ال جی ، بند چرمی ساعت مچی سامسونگ ، بند ساعت چرمی ، بندچرم ، بندچرمی ، بندساعت ، بندساعت چرم شترمرغ ، بودجه ، بیانیه ، بیمه صنایع دستی ، بین المللی ، بینگ ، پارافین ، پالتو چرمی ، پخش عمده ، پسر ، پلان ، پوست ، پوست خام ، پوست دباغی ، پوست شترمرغ ostrich skin ، پوست، سالامبور، وت بلو، صادرات، واردات، مدرن، کراست ، پوستین ، پولی ، پولیش ، پولیش چرم ، پیش نویس ، تابستان ، تبریز ، تبریز2018 ، تجاری ، تحوه ، تخفیف نمایشگاهی ، ترولی سگ ، ترولی گربه ، تشکر ، تصفیه فاضلاب چرم سازی و دباغی ، تعمیر ، تعمیر چرخ خیاطی ، تعمیر چرخ خیاطی صنعتی ، تعمیر چرخ صنعتی ، تک پایه ، تنظیم ، تنظیم چخ خیاطی صنعتی ، تنظیم چرخ خیاطی ، تنظیم چرخ صنعتی ، تهوه ، تولید ایرانی ، تولیدخرده ، تولیدعمده ، تولیدکننده ، تولیدکننده جاکلیدی چرمی در تبریز،جاکلیدی، key wallet ، تولیدکننده عمده ، تولیدکننده عمده کمربند ، تولیدکننده عمده کوله پشتی ، تولیدکننده عمده کیف اداری ، تولیدکننده عمده کیف پول ، تولیدکننده عمده کیف چرمی در تبریز ، تولیدکننده عمده محصولات تمام چرمی ، تولیدکننده عمده محصولات چرمی ، تولیدکننده عمده محصولات چرمی لاکچری ، تولیدکننده عمده محصولات چرمی لوکس ، تولیدکننده کیف ، تولیدکننده،عمده،خرده،کیف،کمربند،چرم ، تولیدی ، تولیدی چرم ، تولیدی کیف ، تیر ، جاسوییچی ، جاسوییچی زنانه ، جاسوییچی مردانه ، جاکلیدی ، جاکلیدی زنانه ، جاکلیدی مردانه ، جر ، جشنواره ، جشنواره، نمایشگاه، بین المللی، فجر ، جمشید برومندی کیا ، چارت ، چارت سازمانی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور ، چالش ، چرخ بطر ، چرخ خیاطی ، چرخ راسته دوز ، چرخ صنعتی ، چرخ ضخیم دوز ، چرخ طریف دوز ، چرخ فوق ضخیم دوز ، چرخ مخصوص چرم طبیعی ، چرخ مخصوص چرمدوزی ، چرخ،ظریف دوز،ضخیم دوز،فوق ضخیم دوز،مخصوص دوخت چرم طبیعی ضخیم ، چرک کروکو ، چرم ، چرم اصل تبریز ، چرم ایران ، چرم بزی ، چرم تبریز ، چرم تبریز بزی ، چرم تبریز گاوی ، چرم تبریز گوسفتدی ، چرم تبریز، چرم اصل، چرم گاوی، میشوچرم، تبریز ، چرم تبریز،چرم اصل تبریز،چرم اصل،چرم درجه یک تبریز،چرم مایان تبریز،تولیدیهای چرم اصل تبریز،میشوچرم تبریز ، چرم تبریزی ، چرم تهران ، چرم چاپی ، چرم حیوانی ، چرم درجه یک ، چرم دستدوز ، چرم رنگی ، چرم سازی ، چرم سبک ، چرم سراجی ، چرم سنتی ، چرم سنگین ، چرم شترمرغ ، چرم ضخیم ، چرم ضخیم تبریز مناسب برای کمربند ، چرم طبیعی ، چرم طبیعی تبریز ، چرم طبیعی، چرم مصنوعی ، چرم فلوتر ، چرم قرمز ، چرم کروکودیل ، چرم کفشی ، چرم کمربندی ، چرم کیفی ، چرم گاوی ، چرم گاوی تبریز ، چرم گاوی، چرم گوسفندی، چرم پوست شترمرغ ، چرم گوسفندی ، چرم گوسفندی تبریز ، چرم گیاهی ، چرم لباسی ، چرم مرغوب ، چرم مشهد ، چرم مصنوعی ، چرم نازک ، چرم همدان ، چرم هنر ، چرم هورس ، چرم،چرمی،چرمینه،پوست،دری،کیف،کمزبند ، چرمسازی ، چرمی ، چرمی تبریز ، چرمی کالا ، چرمین ، چرمینه ، چسب ، چسب آب پایه ، چسب پایه آب ، چسب دوغی ، حزام ، حسن قریشی ، خانه چرم ، خرده ، خرده فروشی ، خز ، خلیل شریفی ، دباغ خانه های سنتی ، دباغخانه ، دباغی ، دباغی چرم ، دباغی دستی ، دباغی سنتی چرم ، دختر ، دری ، دستبند ، دستبند پلاکدار چرمی ، دستبند پلاکدار چرمی زنانه ، دستبند چرمی ، دستبند چرمی ساعت مچی ، دستبند دستدوز ، دستبند زنانه ، دستبند ساعت ، دستبند ماه تولد ، دستبند مردانه ، دستبندچرم ، دستبندچرمی ، دستبندچرمی زنانه ، دستبندچرمی مردانه ، دستدوز ، دستکش چرمی ، دستگاه آبگیر ، دستگاه اشبالت گیر Leather splitting skiving machine ، دستگاه پرس پشم ، دستگاه خاک گیر پشم ، دستگاه فالس ، دستگاه لیویس ، دمپایه ، دمپایه چرمی ، دمپایی ، دمپایی چرمی ، دهه فجر ، دوپایه ، دوخت دو سوزنه ، دوشی ، دوغی ، دینام ، دینام بیصدا ، دینام دیجیتال ، دینام کم مصرف ، راسته دوز ، راهنماي كامل انتخاب سوزنهاي چرخ خياطي ، راهنمای انتخاب سایز کمربند چرمی ، راهنمای انتخاب سگک کمربند ، راهنمای انتخاب سگک کمربند چرم طبیعی چرم تبریز گاوی ، راهنمای صادارت و واردات ، ربع رشيدي ، رده ، رده سازمانی ، رسته ، رسته سازمانی ، رشته های صنایع دستی ایران ، رنگرزی ، روشهای تشخیص ، روغن ، روغن آلمانی ، روغن ایتالیایی ، روغن ایرانی ، روغن چرم ، روغن چینی ، روغن زیتون ، روغن گرچک ، روغن نارگیل ، روغن، پیه، گاوی، گوسفندی، ماهی، نهنگ، موئلون، استئاریک، سم، آستری، رویه ، روغن، چربی، واکس، فینیشینگ ، روغن، نارگیل، زیتون، گرچک، بزرک، مومها، واکس، موم، کارنوبا، پارافین، کاندیلا، لانولین، پشم ، زنان کارآفرین، فرشاد به آفرین، فریده حقیقی، میراث فرهنگی، صنایع دستی، میراث فرهنگی، گردشگری، اقتصادمقاومتی اقدام و عمل، آخوندزاده، صندوق کارآفرینی امید ، زهرا ساعی ، سازمان ، ساعت ، ساعت چرمی ، ساغری ، ساک حمل ، سالن نمایشگاه ، سپاس ، ست چرم ، ست چرم تبریز ، ست چرم کادویی ، ست چرمی ، ست چرمی اصل ، ست چرمی زنانه ، ست چرمی سه تکه ، ست چرمی کیف و کمربند چرمی ، ست چرمی مردانه ، ست سه تیکه چرم ، ست کادوی چرم ، ست کادوی چرمی ، ست کادویی ، ست کادویی چرمی ، ست کمربند ، ست مردانه ، سختک ، سختیان ، سردوز ، سرهنگ ساسانی ، سرووموتور ، سگک ، سگک کلاسیک ، سگک کمربند ، سگک کمربندچرمی ، سلسله مراتب ، سورت یک ، سوزن چرمدوزی ، سوزن دو قلو ، سوزن ژورژ دوزی ، سوزن سرسوخته یا سرسیاه ، سوزن سه گوش ، سوزنهای چرمدوزی یا سوزن سه گوش ، سوزنهای مخصوص چرمدوزی ، سید رامین اسبقی ، شبکه سهند ، شمارت تماسهای اداره کل میراق فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی،میشوچرم تبریز ، شماره تماسهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی ، شیم چرم ، شیمی چرم ، صادارت ، صادرات چرم ، صداوسیما ، صنایع دستی ، صندل چرمی ، صندلی ، صنعت چرم ، صنعت چرمسازی، صنعت،چرمسازی،تبریز،چرمشهر،کیف،کمربند ، طرح ، علی بابا ، علیرضا قوچی ، عمده ، عمده فروشی ، عیوب چرخ خیاطی ، غرفه ، غرفه چرم ، غرفه میشو چرم تبریز ، غرفه میشوچرم، نمایشگاه بین المللی تبریز ، غرفه نمایشگاهی میشو چرم تبریز ، فرآوری دستی ، فرآوری سنتی چرم ، فرش چرمی ، فرشاد به آفرین ، فروش آنلاین ، فروش اینترنتی ، فروش ویژه ، فروشگاه اینترنتی کیف و کمربند ، فریدون محمدتقی زاده آذری ، فشن ، فهرست، صنایع دستی ایران، iranian handicrafts ، فیلم ، فیلم آموزش ابزارآلات چرمدوزی ، فیلم آموزش چرمدوزی ، فیلم آموزش دستگاه های چرمدوزی ، فیلم آموزشی ، فیلم کوتاه ، قانون ، قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران ، قاییش ، قدردانی ، قطعنامه ، قطعنامه،پیش نویس،بانک اطلاعات،شناسنامه،صنعت،چرم،میشوچرم،تبریز،چرمشهرخبرنگار،استاندارد،صادرات،واردات،وزارت صنعت و معدن،فرهنگی،ایرانی،بازرگانی ، قیمت بند ساعت ، قیمت چرم ، قیمت دستبند ، قیمت کمربند ، قیمت کمربند دستدوز ، قیمت کیف ، قیمت کیف دستدوز ، قیمت کیف زنانه ، قیمت کیف مردانه ، كتابخانه مرحوم يحيي ذكاء ، کاپشن چرمی ، کادو ، کادوی چرمی ، کادویی ، کارآفرینی ، کاربر ، کاربرد چرم ، کارپیشبر ، کارگاه ، کالای ایرانی ، کالای چرمی ، کالای مرغوب ، کت چرمی ، کتاب، مقررات، صادرات، واردات، 1394 ، کراس بادی ، کریر سگ ، کریر گربه ، کفاشی ، کفش ، کفش چرم تبریز ، کفش چرمی ، کفش چرمی زنانه ، کفش چرمی مردانه ، کمپلت ، کمر بند چرمی ، کمربند ، کمربند چرم ، کمربند چرم اصل ، کمربند چرم تبریز ، کمربند چرم شترمرغ ، کمربند چرم طبیعی ، کمربند چرم گاوی ، کمربند چرمی ، کمربند چرمی تک لایه کلاسیک ، کمربند زنانه ، کمربند قرمز ، کمربند کلاسیک چرمی ، کمربند مردانه ، کمربندچرم ، کمربندچرمی ، کمربندزنانه ، کمز ، کمیسیون اجتماعی مجلس ، کنفرانس ، کنگره ، کوله ، کوله پشتی ، کوله پشتی چرم ، کوله پشتی چرم تبریز ، کوله پشتی چرمی ، کوله پشتی چرمی زنانه ، کوله پشتی چرمی مردانه ، کوله پشتی زنانه ، کوله پشتی سگ ، کوله پشتی گربه ، کوله پشتی مردانه ، کوله چرم ، کوله چرمی ، کوله حمل حیوانات ، کوله حمل سگ ، کوله حمل گربه ، کوله زنانه ، کوله مردانه ، کیف ، کیف اداری ، کیف اداری چرم ، کیف اداری چرم تبریز ، کیف اداری چرم سنگین گاوی تبریز ، کیف اداری چرم طبیعی ، کیف اداری چرم گاوی ، کیف اداری چرمی ، کیف اداری چرمی زنانه ، کیف اداری چرمی کلاسیک ، کیف اداری چرمی مردانه ، کیف اداری دیپلمات ، کیف اداری گاوی ، کیف اداری میشو چرم تبریز ، کیف اهواز ، کیف پول ، کیف پول بلند چرمی ، کیف پول پالتویی ، کیف پول جیبی میشوچرم ، کیف پول چرمی ، کیف پول چرمی جیبی ، کیف پول چرمی زنانه ، کیف پول زنانه ، کیف پول کتی ، کیف تبریزی ، کیف تبلت ، کیف تبلت چرم ، کیف تبلت چرمی ، کیف تهران ، کیف چرم ، کیف چرم اصل ، کیف چرم تبریز ، کیف چرم زنانه ، کیف چرم شترمرغ ، کیف چرم طبیعی ، کیف چرم گاوی ، کیف چرمشهر تبریز ، کیف چرمی ، کیف چرمی اداری ، کیف چرمی بند رودوشی دار ، کیف چرمی زنانه ، کیف چرمی مردانه ، کیف چرمی،کیف پول چرمی، کیف اداری چرمی، کیف اداری تمام چرم،کیف چرم طبیعی ، کیف چرمی،کیف پول،کیف دستی،چرم،کمربند،گوگل،یاهوو ، کیف دانشجویی ، کیف دانشگاهی ، کیف دستدوز ، کیف دستی ، کیف دستی چرمی ، کیف دستی زنانه ، کیف دوشی ، کیف دوشی با بند چرمی ، کیف دوشی چرم ، کیف دوشی چرم تبریز ، کیف دوشی چرمی ، کیف دوشی چرمی مردانه زنانه کلاسیک میشو چرم تبریز ، کیف دوشی زنانه ، کیف دوشی زنانه چرم تبریز ، کیف دوشی زنانه چرمی ، کیف دوشی مردانه ، کیف دوشی مردانه چرمی ، کیف دیپلمات ، کیف زنانه ، کیف زنانه چرم اصل ، کیف زنانه چرمی ، کیف زنانه چرمی دستی میشو چرم تبریز ، کیف زنانه دستی ، کیف زنانه دوشی ، کیف شب ، کیف شب چرمی ، کیف شب زنانه چرم ، کیف شیراز ، کیف کتاب چرمی ، کیف کتابی زنانه ، کیف کراس بادی چرمی ، کیف کرمانشاه ، کیف لپ تاپ ، کیف لپ تاپ چرم ، کیف لپ تاپ چرمی ، کیف مجلسی ، کیف مجلسی زنانه چرم ، کیف مدیران ، کیف مردانه ، کیف مشهد ، کیف مهمانی ، کیف میشو چرم تبریز ، کیف والت زنانه ، کیف والت زنانه چرمی ، کیفچرمی،کیف پول چرمی، کیف اداری چرمی، کیف اداری تمام چرم،کیف چرم طبیعی ، کیفچرمیزنانه ، کیفچرمیمردانه ، کیفساز ، کیفسازی ، کیمخت ، گالری ، گردشگری ، گروه چرمی ، گزارش تصویری ، گلنار،نصرالهی،تولیدی،میشوچرم،میشو چرم،تبریز ، گوگل ، گون ، گیره پااسبی ، گیوه ، گیوه چرمی ، گیوه، سنتی،پاپوش، نخ، قالی، ابریشم ، گیوه، کفش، giva ، لاتکس ، لاک پایه آب ، لاک روغنی ، لاکچری ، لاله پارک ، لایحه ، لباس ، لباس چرمی ، لوگو ، لوگو، آرم، نماد ، لیست قیمت ، لیست قیمت بروز چرم ، لیست قیمت جدید ، لیست قیمت کمربند ، لیست قیمت کیف ، لیست قیمت کیف دستدوز ، لیویز ، لیویز ماشینی ، لیویز،لیویس،اسکیور،نازک کاری چرم،سوپر اسکیور،لیویز دستی،میشوچرم ، لیویزکاری ، لیویس ، لیویس دستی ، لیویس کار ، لیویس کاری ، ماشن آلات چرمی ، ماشین آبگیر و رخ بازکن ، ماشین آلات چرمسازی ، ماشین آلات دباغی چرم ، ماشین اشبالت ، ماشین بازکن چرم ، ماشین تراش چرم ، ماشین خشک کن چرم ، ماشین رنگرزی چرم ، ماشین سمباده چرم ، ماشین گردگیر چرم ، ماشین نرم کن چرم ، مبلمان چرمی ، مجتمع تجاری تفریحی لاله پارک ، مجلسی ، محافظت از چرم طبیعی ، محصولات چرمی ، محمد علی بیگی ، محمود رهنمای سپهر ، مد ، مدل ماهان ، مراقبت از چرم ، مرتضی آبدار ، مرکز تجاری تفریحی لاله پارک ، مسافرت ، مسعود بنابیان ، مسنجر ، مسنجر بگ ، مسنجر بگ زنانه ، مسنجر بگ مردانه ، مصاحبه ، معرفی استانداردهای بین المللی ، مکانیسم دوخت ، مهدی امینی ، مهدی بزاز دستفروش ، مهر اصالت یونسکو ، مهر اصالت یونسکو،گواهینامه، نشان، مهر، هنری، صنایع دستی، امضاء، بین المللی، یونسکو ، مواد شیمیایی چرمسازی ، موزه سنجش ، موزه عصر آهن ، موزه قاجار ، موزه قرآن و كتابت ، موزه محرم ، موزه مشروطه ، موسی باستانیان شاهگلی ، موم ، میراث فرهنگی ، میشو تبریز ، میشو چرم ، میشو چرم تبریز ، میشو چرم، کیف، کمربند، زنانه، مردانه ، میشوجلدیه، مصمم، منتج، بائع، صنع يدوي المنتجات الجلدية ، میشوجلدیه. مصمم، منتج، بائع، صنع يدوي المنتجات الجلدية ، میشوچرم ، میشوچرم تبریز ، میشوچرم، میشو چرم، زنانه، مردانه، گیوه، پایپوش، چاروق، دستدوز ، میشوچرم. طراح، تولیدکننده، فروشنده. محصولات دستدوز چرمی. ایران. تبریز. ، نازک کاری ، ناصر برزگر ، نشان ملی ، نشست ، نقشه ، نگهداری از چرم ، نماد ، نماشگاه ، نماکالا ، نمایشگاه ، نمایشگاه برند ، نمایشگاه بین المللی تبریز ، نمایشگاه بین المللی تهران ، نمایشگاه بین المللی چرم ، نمایشگاه بین المللی کیف ، نمایشگاه پوشاک ، نمایشگاه تبریز، چرم، کفش ، نمایشگاه چرم ، نمایشگاه صنایع دستی ، نمایشگاه کفش ، نمایشگاه کیف ، نمایشگاه کیف و کفش ، نمایشگاه، چرم، دوبی، leather ، نمایشگاه، کیف، کفش، پوشاک، تبریز، ایران ، نماینده مجلس شورای سالامی ، نمایه ، نوید مشهوری آفاق ، نیم ست چرم ، نیم ست چرمی ، هاشم زاده ، هایپرچرم ، هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش ایران تبریز ، هدایا ، هدیه ، هفتمین اجلاس شورای جهانی صنایع دستی آسیا و اقیانوسیه در تبریز ، هم اندیشی ، همایش ، همایش صنایع دستی، صلح و خلاقیت در تبریز برگزار شد. ، همه چیز در مورد چرم طبیعی و نگهداری آن ، هنر چرم ، واردات ، واردات چرم ، واکس ، واکس چرم ، وت بلو ، وورکشاپ ، یاهوو ، یاهوو،گوگل،بینگ،علی بابا،ای بی،آمازون ، یراق آلات کیف کفش کمربند، نمایشگاه، تبریز، ایران ، یونس جعفریان امیرخیزی ، बेल्ट ، 腰帶 ،