مجموعه همه روزه و در ساعات کاری آماده بازدید بوده ؛ انعکاس دهنده توان هنرمندان صنعتگر محصولات تمام چرمی، تمام دست دوز و نیمه صنعتی تبریزی می باشد. شما خریداران محترم می توانید در ایام خاص به همراه خانواده جهت برخورداری از شرایط تخفیف ویژه ، من جمله ، خریدهای فصلی نیز استفاده نمایید. دوام ، زیبایی و طراحی منحصر به فرد ، چشم هر بیننده ای را به محصولات تمام طبیعی و تمام چرمی خیره می سازد.