غرفه شماره ۲۳۰

سی و یکمین نمایشگاه ملی صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
The 31th National
Crafts Exhibition

 

 

 

 

 

(۰۳/۰۹/۲۰۱۹)
(۰۳/۰۶/۲۰۱۹)
ihcx.ir
۱۵ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ تهران – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
اهداف نمایشگاه در سی و یکمین نمایشگاه ملی صنایع دستی
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
اهداف نمایشگاه
معرفی توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه هنر- صنعت دستی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
فراهم نمودن زمینه آشنایی عموم جامعه با انواع محصولات صنایع دستی استان ها و مناطق مختلف
تبادل اطلاعات فنى و بازرگانى با هدف توسعه مبادلات اقتصادى و همچنین ارتقاء کمی و کیفى محصولات
برقراری ارتباط مستقیم فیمابین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات صنایع دستی
جلب سرمایه گذارى از طریق مشارکت بخش هاى فعال اقتصادى در نمایشگاه
نمایش کالاهاى قابلیت دار صنایع دستی در جهت رشد و توسعه فروش داخلی و صادرات غیرنفتی کشور