چارت سازمانی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور

این چارت مرتبط با صنایع دستی می باشد :


بالاترین مقام مسئول
شرح وظایف

دکتر زهرا احمدی پور

معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

– شماره تماس: ۶۶۰۵۹۰۱۵

– شماره نمابر:  66059017

ایمیل: Z. Ahmadipour@ichto.ir

توییتر: https://twitter.com/zahraAhmadipour
-رییس دفتر:زهرا ناطقی
-شماره تماس: ۱۶-۶۶۰۵۹۰۱۵
-نمابر: ۶۶۰۵۹۰۱۷

 بهمن نامور مطلق
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی
شرح وظایف:

برنامه ریزی، تنظیم راهبردها، سیاستها، خط و مشی ها و ضوابط به منظور توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی کشور.
برنامه ریزی در جهت حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی و بویژه در حوزه صادرات.
برنامه ریزی و نظارت به منظور ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی و ایجاد تحول در طرحها و تولید و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملی و موارد مصرف آنها به ویژه در معماری و شهر سازی.
برنامه ریزی در جهت تدوین استاندارد های لازم برای مواد اولیه و روش های تولید و صدور گواهینامه های درجه کیفیت صنایع دستی و هنرهای سنتی با همکاری م‍وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
برنامه ریزی در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنایع دستی و حمایت از مالکیت معنوی و فکری آنها با همکاری مراجع ذیربط.
هماهنگی در جهت جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و دولتی در جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تولید و بازاریابی صنایع دستی با واحدهای ذیربط.
انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگی گسترش و حضور مؤثر در بازارهای جهانی به منظور افزایش سهم ایران در بازار جهانی.
بررسی و تعیین خط مشی های لازم در جهت تحقیق و پژوهش در خصوص هنرهای سنتی و صنایع دستی.
بررسی در خصوص عضویت در سازمان ها، مجامع و مراکز بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی و برنامه ریزی در خصوص حضور مؤثر در اینگونه مجامع.
تهیه ضوابط، مقررات، آئین نامه ها، و نظام نامه های هدایتی و حمایتی هنرهای سنتی و صنایع دستی.
برنامه ریزی در جهت حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی کشور.
هماهنگی با مراجع ذیربط در خصوص اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در چارچوب قوانین و مقررات.
تبادل ارتباط و مبادلات علمی، فرهنگی و فنی با دانشگاه ها، مؤسسات و نهادهای مرتبط با صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی.
برنامه ریزی برای ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی به منظور معرفی صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی.
نظارت بر کارگاههای تولیدی و آموزشی صنایع دستی کشور.
برنامه ریزی برای ایجاد مراکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی.
صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات فعال در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها.
صدور کارت صناعت، پروانه تولید، گواهی پایان دوره آموزشی، جواز تأسیس کارگاهها و مجتمع های تولیدی و آموزشی و کارت مربیگری صنایع دستی و هنرهای سنتی با هماهنگی مراجع ذی ربط و انجام حمایت های لازم.

تحصیلات:
دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه کلرمون فرانسه، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
تألیفات به زبان فارسی:

    نقد تکوینی در هنر و ادبیات انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۸
    آیینه آفتاب:بررسی حضور مولانا در ادبیات اروپایی به اتفاق دکتر نجومیان و دکتر فیروزآبادی
    آیینه آب:بررسی حضور مولانا و آثارش در فرهنگهای دیگر. انتشارات علمی و فرهنگی
    شاهنامه اسطوره متن هویت ساز به کوشش انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۷
    شاهنامه اسطوره متن بینافرهنگی به کوشش انتشارات علمی و فرهنگی۱۳۸۷
    شاهنامه اسطوره متن بینانشانه‌ای به کوشش انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۸
    دانش های تطبیقی به کوشش انتشارات سخن ۱۳۸۹
    گفتگومندی در ادبیات و هنر. انتشارات سخن ۱۳۹۰
    درآمدی بر بینامتنیت انتشارات سخن.۱۳۹۰
    درآمدی بر اسطوره شناسی انتشارات سخن ۱۳۹۲
    بازنمایی فضاهای شهری در ادبیات و هنر به کوشش نشر شهر ۱۳۹۲
    طاق بستان. انتشارات سخن. ????

تألیفات به زبان فرانسه:

    کتاب:
        (Sagesses et malices de la Perse)- داستانهای مثنوی(چاپ توسط انتشارات البن میشل، ۲۰۰۱) سه بار تجدید چاپ شده است.
        ( Rencontres franco-iraniennes,CRLMC.Universite Blaise-Pascal. Clermont-Ferrant) ارتباطات فرهنگی- ادبی ایران و فرانسه (کاری مشترک با پرفسور آلن مونتاندون. چاپ توسط دانشگاه کلرمون- فران)
    مقاله:
        et le narcissisme chez deux ecrivains mystiques) Le miroir) آیینه و نارسیس نزد دو نویسنده عارف( ارائه و چاپ در دانشگاه کلرمون- فران فرانسه)
        ( Les structures poetico-mystiques chez Mawlana Rumi) ساختارهای عرفانی- ادبی نزد مولانا جلال الدین بلخی (رومی) (ارایه در همایش مولانا در پاریس- رایزنی جمهوری اسلامی ایران)
        (Le moi amoureux dans l oeuvre mystique de Mawlana Rumi) من عاشقانه در آثار مولانا(ارایه و چاپ در دانشگاه کلرمون- فران فرانسه)
        Hypertextualite de l oeuvre mawlavienne بیش متنیت آثار مولوی. سخنرانی ارائه شده در بیت الحکمه تونس
        Autofiction au cinema خود خیالپردازی در سینما. همایش بین المللی خودخیالپردازی به زبان فرانسه در دانشگاه تهران
    رساله:
        Exupery imagination mystique chez Mawlana et Antoine de Saint خیالپردازی عرفانی نزد مولانا و آنتوان دو سنت اگزوپری (قبول رساله با نمره عالی در فرانسه و تعیین آن به عنوان رسال? برگزیده در بخش بین الملل هفته پژوهش)اثر ترجمه شده به زبان چک
        Usmevy a moudrost persie (این کتاب از زبان فرانسه توسط یک مترجم چک ترجمه شده است)

سایر مطالعات ادبی و فرهنگی

    دفتر حسن (مقاله منتشر شده در فصلنامه خیال . ۱۳۸۲)
    باغ حسن (مقاله منتشر شده در فصلنامه خیال.۱۳۸۲)
    آسمان حسن (مقاله منتشر شده در فصلنامه خیال ۱۳۸۴)
    تشبیهات حروف و خوشنویسی در فرهنگ و ادب ایرانی.این کتاب به درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفته است. (کتاب در حال چاپ)
    گفت و گوهای علامه طباطبایی و هانری کربن. مقاله برگزیده( برای همایش علامه طباطبایی در صدا و سیما.۱۳۸۱)
    نیایش های ادبی در آثار سنت اگزوپری( ارائه سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۰)
    رازماندگاری شاهزاده کوچولو(سخنرانی ارائه شده در کتاب ماه، ۱۳۸۱)

مقالات و سخنرانی ها
بیش از ۳۰ مقاله منتشر شده و سخنرانی در حوزه ادبیات تطبیقی ، نقد و فلسفه ادبیات و هنر
فعالیت های هنری و تلویزیونی

    برنامه تلویزیونی پنجاه داستان مثنوی، ( به عنوان تهیه کننده، پژوهشگر و مترجم به زبان فرانسه برای شبکه سحر، ۱۳۸۱)
    برنامه تلویزیونی تلمیحات قرانی در ادب فارسی، ( به عنوان تهیه کننده، پژوهشگر برای شبکه جهتنی جام جم، ۱۳۸۲)
    گردآوری و ترجمه بیش از ده کتاب در خصوص مسابقات تلویزیونی، اشتغال و تلویزیون، کتاب و تلویزیون و ………( انتشار از سوی ادار? کل پژوهش های سیما)
    تاثیرگذاری شاعران ایرانی بر هفت نویسنده بزرگ جهان، (به عنوان کارشناس علمی برنامه. ۱۳۸۴)

فعالیت های آموزشی

    زبان و گرامر فرانسه. دانشگاه تهران ترم پاییز ۱۳۸۰
    زبان فرانسه دانشگاه علامه. ترمهای پاییز و بهار ۱۳۸۲-۱۳۸۱
    زبان و زبانشناسی. دانشگاه الزهرا
    زبان و بیان هنری. (دوره دکتری) دانشگاه هنر. ۱۳۸۲
    اصول و مبانی هنرهای سنتی. دانشگاه الزهراء
    اصول نقد هنری(کارشناسی ارشد) دانشگاه الزهراء ۱۳۸۴
    حکمت هنر اسلامی. دانشکده صدا و سیما ۱۳۸۴
    جامعه شناسی و فلسفه هنر(کارشناسی ارشد) . دانشکده صدا و سیما. زمستان- بهار ۱۳۸۵-۱۳۸۴
    نقد هنری و ادبیات نمایشی. دانشگاه هنر
    مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه الزهراء اصفهان و هنر اسلامی تبریز
    بررسی سیر تحول و تطور نقوش اساطیری. دانشگاه هنر تبریز
    نقد مضمونی. دوره دکتری دانشگاههای شهید بهشتی و تهران
    همچنین: استاد راهنمای رساله دکتری زیباشناسی در قران. دانشگاه امام صادق
    استاد راهنمای چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در هنر

جوایز و لوح

    لوح تقدیر از سوی ریاست محترم جمهوری، به عنوان رساله برگزیده بین الملل در سال ۱۳۷۹
    لوح تقدیر از سوی وزیر علوم، به عنوان پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۱( به دلیل فعالیت های پژوهشی در حوزه تلویزیون)
    لوح تقدیر از سوی ریاست صدا و سیما ، به عنوان نویسنده برگزیده در همایش علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۱
    لوح تقدیر از سوی ریاست دانشگاه هنر اصفهان، به عنوان نویسنده مقاله برگزیده در همایش مقدماتی کمال الدین بهزاد در سال ۱۳۸۲

فعالیت های فرهنگی

    دبیرکل همایش صفی الدین ارموی(۱۳۸۲)
    دبیرکل همایش سلطان محمد تبریزی(۱۳۸۳)
    دبیرکل همایش طبیعت در هنر شرق(۱۳۸۴)
    دبیرکل همایش قطب الدین شیرازی(۱۳۸۵)
    دبیرکل همایش مکتب اصفهان(۱۳۸۵)
    دبیرکل همایش گنجینه های از یاد رفته هنر(۱۳۸۶)
    معاون پژوهشی فرهنگستان هنر از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۲
    دبیر فرهنگستان هنر ۱۳۸۹-۱۳۸۳
    مدیر مسئول پژوهشنامه فرهنگستان هنر از سال ۱۳۸۵
    مدیر مسئول ماهنام? آیین? خیال ( ۱۳۸۷-۱۳۸۶)
    عضو شورای برگزاری سال مولانا (۱۳۸۵ و ۱۳۸۶)
    دبیر علمی همایش مولانا و هنر (۱۳۸۶)
    رئیس پژوهشکده هنر. وابسته به فرهنگستان هنر( ۱۳۸۶-۱۳۸۵)

فعالیت های علمی متفرقه

    عضو مرکز جهانی مطالعات تطبیقی پاریس(پژوهش در باره سفر)
    عضو مرکز تحقیقاتی ادبیات تطبیقی و عمومی در دانشگاه کلرمون فران فرانسه
    عضو گروه زبان هنری فرهنگستان هنر
    عضو گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
    عضو شورای خرید کتابها و آثار هنری کتابخانه ملی
    عضو شورای علمی و اجرایی هشتصدمین سال مولانا
    عضو شورای علمی بزرگداشت رودکی
    عضو شورای علمی شیخ محمد شبستری
    عضو شورای علمی بزرگداشت میر سید علی همدانی
    عضو شورای علمی همایش بهار ایرانی، مطالعه تطبیقی شعر و نقاشی
    دبیر مجموعه ادبیات و هنر. انتشارات علمی و فرهنگی
    عضو گروه هنر تطبیقی در معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر
    تهیه و تدوین برنامه کارشناسی ارشد در هنر تطبیقی برای وزارت علوم
    تهیه و تدوین برنامه کارشناسی ارشد در ادبیات تطبیقی برای دانشگاه شهید بهشتی


سرکار خانم  پویا محمودیان :

سرپرست دفتر صادرات


– رئیس اداره ترویج معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

– مدیر برنامه­ ریزی و نظارت واحد دور کاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

– کارشناس مسئول بازرگانی خارجی معاونت صنایع­ دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

– رئیس کارگروه بین­ الملل معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

– مسئول امور بین­ الملل سازمان صنایع دستی ایران

 

سایر فعالیت ها:

 
مدرس دانشگاه

عضو خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی ایران

عضو دانشگاه علمی –کاربردی مترجمین همزمان

ترجمه و تألیف مقالات

۱٫       برنامه ریزی در جهت حفظ و احیاء و حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی در حوزه صادرات و بازار داخلی

۲٫       برنامه ریزی به منظور بررسی مطالعه و شناخت بازارهای بین المللی با هدف ارتقاء فروش داخلی و صادرات صنایع دستی

۳٫    فراهم نمودن زمینه و امکانات لازم به منظور استفاده و بهره گیری از سیستم های پیشرفته معرفی و فروش الکترونیک صنایع دستی با هدف توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بازارهای داخلی و خارجی عرضه محصولات

۴٫       فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب هنرمندان، صنعتگران، بازرگانان، صادرکنندگان و فعالان حوزه صنایع دستی جهت حضور و مشارکت مؤثر و فعال در بازارهای داخلی و خارجی

۵٫    ایجاد زمینه­های مناسب و انجام هماهنگی­های لازم به منظور جلب مشارکت بخشهای دولتی و غیردولتی در حوزه سرمایه­گذاری داخلی و خارجی محصولات صنایع دستی

۶٫    فراهم نمودن امکانات و اتخاذ تمهیدات لازم و مناسب جهت برگزاری نمایشگاه های ملی، منطقه ای و بین المللی عمومی و تخصصی صنایع دستی در داخل کشور

۷٫       نظارت،تجزیه و تحلیل و ارزیابی چگونگی معرفی، عرضه و فروش اقلام صنایع دستی در نمایشگاه های داخلی و خارجی

۸٫    هماهنگی، همکاری و تعامل با دستگاه ها، ارگانها، سازمانها، تشکل­های غیردولتی مرتبط به منظور معرفی رشته ها و محصولات صنایع­دستی و عرضه آنان دربازارهای داخلی و خارجی متناسب با سلیقه، نیاز و فرهنگ مصرف بازارهای هدف

۹٫    برنامه ریزی، پیگیری و فراهم آوردن امکانات لازم در جهت راه اندازی بازارچه های موقت در ایام ویژه در داخل کشور و حمایت در جهت ایجاد مراکز عرضه و فروش صنایع دستی در خارج از کشور

۱۰٫  برنامه­ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه تسهیلات در امر عرضه، فروش و صادرات صنایع­دستی به همراه ارائه خدمات بازرگانی مناسب به تولیدکنندگان، فروشندگان و صادرکنندگان محصولات صنایع­دستی در داخل و خارج از کشور

۱۱٫  برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور بازنگری، به روز رسانی، نظارت و تدوین قوانین، مقررات، تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه ها در راستای توسعه و تسهیل فعالیت ها و مبادلات تجاری صنایع دستی

۱۲٫  برنامه ریزی در جهت برپایی سمینارها، همایش ها، نشست ها و کارگاههای تخصصی برای فعالان بخش بازرگانی و صادرکنندگان کالاهای صنایع دستی پیرامون مسائل توسعه ای، بازاریابی، قوانین و مقررات تجاری و صادراتی و …

۱۳٫   همکاری در تهیه بانک اطلاعات در خصوص صادرکنندگان، شرکت های تجاری فعال، نمایشگاه ها و رویدادهای فرهنگی خارج از کشور و …

۱۴٫   برنامه ریزی و ارائه حمایت جهت ایجاد، تقویت و توسعه تشکلهای صنفی و بازرگانی داخلی و خارجی

۱۵٫   برنامه ریزی در راستای ایجاد و راه اندازی صندوق های حمایت از فروش داخلی و ضمانت صادرات صنایع دستی

۱۶٫  برنامه ریزی و ارائه حمایت جهت حضور و مشارکت در برپایی رویدادهای فرهنگی، جشنواره ها و نمایشگاههای عرضه و فروش محصولات صنایع دستی در خارج از کشور و اعزام هیاتهای تجاری

۱۷٫   برنامه ریزی در راستای مشارکت در حراجی ها، گالری ها و اکسپوهای خارج از کشور

۱۸٫   برنامه ریزی جهت تدوین استاد، طرحها و پروژه های توسعه ای

۱۹٫   تدوین و تنظیم تفاهم نامه ها موافقت هامه های تجاری در جهت توسعه صنایع دستی

۲۰٫  مطالعه و برنامه ربزی به منظور برپایی سمینارها، همایش ها، نشست ها و کارگاههای تخصصی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی صنایع دستی پیرامون موضوعات توسعه همه جانبه صنایع دستی

۲۱٫   ایجاد ارتباط مداوم با مجامع و سازمانهای تأثیر گذار بر روند توسعه بازرگانی صنایع دستی با هدف ارتقاء فروش و صادرات

۲۲٫   برنامه ریزی، پیگیری و فراهم آوردن امکانات لازم درجهت ایجاد و راه اندازی بازارچه ای دائم صنایع دستی در سطح کشور.

کلمات کلیدی وبلاگ
#آستری ، #اشبالت ، #الگانت ، #بروش آف ، #پتنت ، #پتینه ، #پرادو ، #پلورا ، #پولاپ ، #تیماج ، #جیر ، #رستیک ، #روگان ، #رولکس ، #رویه ، #رینو ، #سافتی ، #شرانک ، #فلوتر ، #کارناول ، #کراست ، #لزارد ، #مبلی ، #میلنیوم ، #میلینگ ، #نبوک ، #هورس ، #وتبلو ، #ورنی ، 100% چرم طبیعی ، accessories ، alibaba ، amazoon ، anahtarlik ، Aniline leather ، Automatic Buckle ، backpack ، Backpack Handbags ، bag ، Beige Handbags ، belt ، Belting leather ، bing ، Black Handbags ، Blue Handbags ، Boiled leather ، Bonded leather ، bowle ، boy ، bracelet ، briefcase ، briefcase bag ، Briefcases ، Briefcasesbag ، Briefcasesbagforman ، Briefcasesvagforwomen ، buffalo ، Buffing ، camel ، ČARM ، chaarmeh mardaneh ، Chamois leather ، charm ، charmaneh ، charme asle tabriz ، charme charmshahr ، charme gav ، charme gavi ، charme mardaneh ، charme sanaati ، charme tabriz ، charme tabriz gavi ، charme tbriz ، charmeh tabriz ، charmeh zananeh ، charmi ، charmine ، charmineh ، charmish ، charmshar ، Clutch Handbags ، college bag ، components ، Composition leather ، Conveyor ، Corinthian leather ، corium ، cow ، cowhide ، craftman ، Crazy Horse Leather (Cow Leather) ، Crocodile leather ، cross body bag ، Crossbody Bags ، Crusting ، dabbāḡ-ḵāna ، DABBĀḠĪ ، dastband ، dastbande charmiye saat ، dastbandeh charmi ، deri ، Diagram Of Cut Sections Of Cattle Hide. ، donkey ، double-sided suede leather soft side pin buckle ، Drying ، duffle ، Dyeing ، ebay ، eldiven ، exhibition ، expo ، fabrics ، fashion ، faux ، Finishing ، flesh ، foroshe interneti ، Full Flap Handbags ، full grain ، Full-grain leathers ، Fulling ، Genuine Leather wallet Bag ، girl ، goat ، google ، grain ، grains ، Green Handbags ، hamayesh ، Handbags ، handcarry women bag ، Handgearbeitet Lederwaren ، handmade ، handycraft ، Hersteller ، Hobo Handbags ، International exhibition of leather ، internet ، internet online shop ، ipod bag ، Ironing ، ISO استاندارد چرم : 14268 ، kaban ، kamarband ، kef edari ، kefe edari ، kefeh charmi ، kemer ، key chain ، key holder ، key holder wallet ، kəmər ، kif ، kif charme tabriz ، kif charmi ، kif edari ، kif edari charmi ، kif mardaneh ، kif zanane ، kif zanane charm tabriz ، kif zananeh ، kife zanane charm ، kogere ، konferans ، Konstrukteur ، lambskin ، leather ، leather bag ، leather bag for tablet ، leather belt ، leather bracelet ، leather exhibition calendar ، leather gift ، leather goods ، leather office bag ، leather sewing machine ، leather spilitting ، Leather Tools ، Leather Wallet ، Leather Wallets ، leathergoods ، Less-common leathers ، luxury ، Measuring ، men ، men bag ، Men Money Bag ، Men's Belts Men's Iranian Genuine Classic Leather ، messenger bag ، Messenger Bags ، mish ، mishan ، misho charm ، misho charme tabriz ، misho charme tabrz ، Misho Leather. Designer ، misholeather ، misholeather Tannery Machinery ، Mişo Deri. Tasarımci ، mobile bag ، Morocco leather ، namayeshgah ، officce bag ، office bag ، office bag for men ، office bag for women ، office bags office zakken sacs de bureau कार्यालय बैग borse ufficio オフィスバッグ офисные пакеты bolsas de oficina ، official bag ، official shoulder bag ، omac ، omav ، onlie shopping ، online fouroush ، online shop ، Orange Handbags ، Ostrich leather ، patch ، Patent leather ، Pavilion Request Form ، Persia ، Pink Handbags ، Pressing ، Producer ، Red Handbags ، Retro Handbags ، Reversible Leather Belt ، rocksuck ، rucksuck ، sale ، sanaye dasti ، Satchel Handbags ، Satış. El Yapımı Deri Ürünleri. Iran. Tebriz. ، Satış. El Yapımı Deri Ürünleri. Iran. Tebriz. Мишо кожа. дизайнер ، school ، Selection ، Seller. Handmade Leather Goods. Iran. Tabriz. Mişo Deri. Tasarımci ، semi-aniline and pigmented ، sewing machine ، Shaving ، sheep ، shoes ، Short Wallet ، Short Wallet Card Holder ، shoulder carry bag ، Silver Handbags ، skin ، skivers ، Skiving machines ، Sleek Leather Belt ، Soaking ، Spare parts for skiving machines ، Splitting ، Staking ، step by step ، Storage ، Stylish Men Leather Belt Fashion Design Buckle ، suede ، synthetics and models ، tablet bag ، tabriz ، tabriz charm ، tannery ، tanning ، Tanning process ، tehran ، The 17th international Leather & Skin fair Tabriz Iran ، The 17th Leather Fair Invitation ، The 18th International Shoe and Bag Industry Exhibition of Iran–Tabriz ، The Guide to Watch Buckles and Clasps ، ther ، time ، tolid konandeh ، top grain ، Top-grain leather ، tote ، Tote Handbags ، travel ، Trimming ، turning buckle ، Üretici ، Vachetta leather ، Verkäufer ، wallet ، watch ، water base adhesive ، White Handbags ، women ، women bag ، women belt ، women leather belt ، work bag ، Workshop ، world ، www.misholeather.com ، yahoo ، Yellow Handbags ، Мишо кожа. дизайнер ، продавец ، режиссер ، Ремень ، ручной работы кожа продукты. Иран. Табриз ، آدرس نمایشگاه تهران ، آرم ، آزمایشهای مخصوص استاندارد چرم ، آستری،اشبالت،رویه،شرانک،میلینگ،نبوک،ورنی،پول آپ،فلوتر ، آسیا ، آشنایی با چرم و نگهداری البسه چرمی ، آمازون ، آموزش تصویری ، آموزش تصویری،دستدوز،چرم،میشوچرم،تبریز،چرمشهر،صنایع دستی ، آموزش چرمدوزی ، آموزش قدم به قدم ، آنباکس ، ابزار تولید چرم ، ابزار چرم ، ابزار چرمدوزی ، اپلواچ ، اتحادیه ، اتحادیه چرم استان ، اجلاس ، احد قهرمانی ، احمد حمزه زاده ، اخبار ، اداره کل ، اداری ، ادیم ، اساسنامه ایرانگردی و جهانگردی ، اساسنامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور ، اساسنامه صنایع دستی ، اساسنامه میراث فرهنگی ، استارت آپ ، استان آذربایجان شرقی ، استاندارد چرم ، استاندارد چرم طبیعی ، استاندارد کفش ، استانداردهای ملی در صنعت چرم و کفش ، استایل چرمی ، اسکیور ، اشبالت گیر ، اصغر بهروزی ، اصول نگهداری ، اقیانوسیه ، اکسسوری ، اکسسوری چرمی ، الجیواچ ، الحِزام ، امور بانوان مجلس ، امیر کفشدوز ، امیرحسن قربانی وفا ، انتخابات ، انگشتیان ، انواع چرم ، انواع چرم، براق کننده، نرم کننده، لش گیری، پارافین، واکس، روغن ، انواع سگک ، انواع کمربندچرمی تک لایه دو لایه و سه لایه مردانه و زنانه ، اولین، دومین، همایش، کیف، کفش، چرم، اتحادیه، لوازم ، ای بی ، بازاری ، باشگاه چرم ، باشگاه چرمپوشان ، برنامه ، برند ، برند شخصی ، برند میشو چرم تبریز ، برندسازی ، بزرگراه شهید چمران ، بند اپل واچ ، بند چرمی ، بند چرمی اپل واچ ، بند چرمی ساعت ، بند چرمی ساعت اپل واچ ، بند چرمی ساعت مچی ، بند چرمی ساعت مچی ال جی ، بند چرمی ساعت مچی سامسونگ ، بند ساعت چرمی ، بندچرم ، بندچرمی ، بندساعت ، بندساعت چرم شترمرغ ، بودجه ، بیانیه ، بیمه صنایع دستی ، بین المللی ، بینگ ، پارافین ، پالتو چرمی ، پخش عمده ، پسر ، پلان ، پوست ، پوست خام ، پوست دباغی ، پوست شترمرغ ostrich skin ، پوست، سالامبور، وت بلو، صادرات، واردات، مدرن، کراست ، پوستین ، پولی ، پولیش ، پولیش چرم ، پیش نویس ، تابستان ، تبریز ، تبریز2018 ، تجاری ، تحوه ، تخفیف نمایشگاهی ، تشکر ، تصفیه فاضلاب چرم سازی و دباغی ، تعمیر ، تعمیر چرخ خیاطی ، تعمیر چرخ خیاطی صنعتی ، تعمیر چرخ صنعتی ، تک پایه ، تنظیم ، تنظیم چخ خیاطی صنعتی ، تنظیم چرخ خیاطی ، تنظیم چرخ صنعتی ، تهوه ، تولید ایرانی ، تولیدخرده ، تولیدعمده ، تولیدکننده ، تولیدکننده جاکلیدی چرمی در تبریز،جاکلیدی، key wallet ، تولیدکننده عمده ، تولیدکننده عمده کمربند ، تولیدکننده عمده کوله پشتی ، تولیدکننده عمده کیف اداری ، تولیدکننده عمده کیف پول ، تولیدکننده عمده کیف چرمی در تبریز ، تولیدکننده عمده محصولات تمام چرمی ، تولیدکننده عمده محصولات چرمی ، تولیدکننده عمده محصولات چرمی لاکچری ، تولیدکننده عمده محصولات چرمی لوکس ، تولیدکننده کیف ، تولیدکننده،عمده،خرده،کیف،کمربند،چرم ، تولیدی ، تولیدی چرم ، تولیدی کیف ، تیر ، جاسوییچی ، جاسوییچی زنانه ، جاسوییچی مردانه ، جاکلیدی ، جاکلیدی زنانه ، جاکلیدی مردانه ، جر ، جشنواره ، جشنواره، نمایشگاه، بین المللی، فجر ، جمشید برومندی کیا ، چارت ، چارت سازمانی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور ، چالش ، چرخ بطر ، چرخ خیاطی ، چرخ راسته دوز ، چرخ صنعتی ، چرخ ضخیم دوز ، چرخ طریف دوز ، چرخ فوق ضخیم دوز ، چرخ مخصوص چرم طبیعی ، چرخ مخصوص چرمدوزی ، چرخ،ظریف دوز،ضخیم دوز،فوق ضخیم دوز،مخصوص دوخت چرم طبیعی ضخیم ، چرک کروکو ، چرم ، چرم اصل تبریز ، چرم ایران ، چرم بزی ، چرم تبریز ، چرم تبریز بزی ، چرم تبریز گاوی ، چرم تبریز گوسفتدی ، چرم تبریز، چرم اصل، چرم گاوی، میشوچرم، تبریز ، چرم تبریز،چرم اصل تبریز،چرم اصل،چرم درجه یک تبریز،چرم مایان تبریز،تولیدیهای چرم اصل تبریز،میشوچرم تبریز ، چرم تبریزی ، چرم تهران ، چرم چاپی ، چرم حیوانی ، چرم درجه یک ، چرم دستدوز ، چرم رنگی ، چرم سازی ، چرم سبک ، چرم سراجی ، چرم سنتی ، چرم سنگین ، چرم شترمرغ ، چرم ضخیم ، چرم ضخیم تبریز مناسب برای کمربند ، چرم طبیعی ، چرم طبیعی تبریز ، چرم طبیعی، چرم مصنوعی ، چرم فلوتر ، چرم قرمز ، چرم کروکودیل ، چرم کفشی ، چرم کمربندی ، چرم کیفی ، چرم گاوی ، چرم گاوی تبریز ، چرم گاوی، چرم گوسفندی، چرم پوست شترمرغ ، چرم گوسفندی ، چرم گوسفندی تبریز ، چرم گیاهی ، چرم لباسی ، چرم مرغوب ، چرم مشهد ، چرم مصنوعی ، چرم نازک ، چرم همدان ، چرم هنر ، چرم هورس ، چرم،چرمی،چرمینه،پوست،دری،کیف،کمزبند ، چرمسازی ، چرمی ، چرمی تبریز ، چرمی کالا ، چرمین ، چرمینه ، چسب ، چسب آب پایه ، چسب پایه آب ، چسب دوغی ، حزام ، حسن قریشی ، خانه چرم ، خرده ، خرده فروشی ، خز ، خلیل شریفی ، دباغ خانه های سنتی ، دباغخانه ، دباغی ، دباغی چرم ، دباغی دستی ، دباغی سنتی چرم ، دختر ، دری ، دستبند ، دستبند پلاکدار چرمی ، دستبند پلاکدار چرمی زنانه ، دستبند چرمی ، دستبند چرمی ساعت مچی ، دستبند دستدوز ، دستبند زنانه ، دستبند ساعت ، دستبند ماه تولد ، دستبند مردانه ، دستبندچرم ، دستبندچرمی ، دستبندچرمی زنانه ، دستبندچرمی مردانه ، دستدوز ، دستکش چرمی ، دستگاه آبگیر ، دستگاه اشبالت گیر Leather splitting skiving machine ، دستگاه پرس پشم ، دستگاه خاک گیر پشم ، دستگاه فالس ، دستگاه لیویس ، دمپایه ، دمپایه چرمی ، دمپایی ، دمپایی چرمی ، دهه فجر ، دوپایه ، دوخت دو سوزنه ، دوشی ، دوغی ، دینام ، دینام بیصدا ، دینام دیجیتال ، دینام کم مصرف ، راسته دوز ، راهنماي كامل انتخاب سوزنهاي چرخ خياطي ، راهنمای انتخاب سایز کمربند چرمی ، راهنمای انتخاب سگک کمربند ، راهنمای انتخاب سگک کمربند چرم طبیعی چرم تبریز گاوی ، راهنمای صادارت و واردات ، ربع رشيدي ، رده ، رده سازمانی ، رسته ، رسته سازمانی ، رشته های صنایع دستی ایران ، رنگرزی ، روشهای تشخیص ، روغن ، روغن آلمانی ، روغن ایتالیایی ، روغن ایرانی ، روغن چرم ، روغن چینی ، روغن زیتون ، روغن گرچک ، روغن نارگیل ، روغن، پیه، گاوی، گوسفندی، ماهی، نهنگ، موئلون، استئاریک، سم، آستری، رویه ، روغن، چربی، واکس، فینیشینگ ، روغن، نارگیل، زیتون، گرچک، بزرک، مومها، واکس، موم، کارنوبا، پارافین، کاندیلا، لانولین، پشم ، زنان کارآفرین، فرشاد به آفرین، فریده حقیقی، میراث فرهنگی، صنایع دستی، میراث فرهنگی، گردشگری، اقتصادمقاومتی اقدام و عمل، آخوندزاده، صندوق کارآفرینی امید ، زهرا ساعی ، سازمان ، ساعت ، ساعت چرمی ، ساغری ، ساک حمل ، سالن نمایشگاه ، سپاس ، ست چرم ، ست چرم تبریز ، ست چرم کادویی ، ست چرمی ، ست چرمی اصل ، ست چرمی زنانه ، ست چرمی سه تکه ، ست چرمی کیف و کمربند چرمی ، ست چرمی مردانه ، ست سه تیکه چرم ، ست کادوی چرم ، ست کادوی چرمی ، ست کادویی ، ست کادویی چرمی ، ست کمربند ، ست مردانه ، سختک ، سختیان ، سردوز ، سرهنگ ساسانی ، سرووموتور ، سگک ، سگک کلاسیک ، سگک کمربند ، سگک کمربندچرمی ، سلسله مراتب ، سورت یک ، سوزن چرمدوزی ، سوزن دو قلو ، سوزن ژورژ دوزی ، سوزن سرسوخته یا سرسیاه ، سوزن سه گوش ، سوزنهای چرمدوزی یا سوزن سه گوش ، سوزنهای مخصوص چرمدوزی ، سید رامین اسبقی ، شبکه سهند ، شمارت تماسهای اداره کل میراق فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی،میشوچرم تبریز ، شماره تماسهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی ، شیم چرم ، شیمی چرم ، صادارت ، صادرات چرم ، صداوسیما ، صنایع دستی ، صندل چرمی ، صندلی ، صنعت چرم ، صنعت چرمسازی، صنعت،چرمسازی،تبریز،چرمشهر،کیف،کمربند ، طرح ، علی بابا ، علیرضا قوچی ، عمده ، عمده فروشی ، عیوب چرخ خیاطی ، غرفه ، غرفه چرم ، غرفه میشو چرم تبریز ، غرفه میشوچرم، نمایشگاه بین المللی تبریز ، غرفه نمایشگاهی میشو چرم تبریز ، فرآوری دستی ، فرآوری سنتی چرم ، فرش چرمی ، فرشاد به آفرین ، فروش آنلاین ، فروش اینترنتی ، فروش ویژه ، فروشگاه اینترنتی کیف و کمربند ، فریدون محمدتقی زاده آذری ، فشن ، فهرست، صنایع دستی ایران، iranian handicrafts ، فیلم ، فیلم آموزش ابزارآلات چرمدوزی ، فیلم آموزش چرمدوزی ، فیلم آموزش دستگاه های چرمدوزی ، فیلم آموزشی ، فیلم کوتاه ، قانون ، قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران ، قاییش ، قدردانی ، قطعنامه ، قطعنامه،پیش نویس،بانک اطلاعات،شناسنامه،صنعت،چرم،میشوچرم،تبریز،چرمشهرخبرنگار،استاندارد،صادرات،واردات،وزارت صنعت و معدن،فرهنگی،ایرانی،بازرگانی ، قیمت بند ساعت ، قیمت چرم ، قیمت دستبند ، قیمت کمربند ، قیمت کمربند دستدوز ، قیمت کیف ، قیمت کیف دستدوز ، قیمت کیف زنانه ، قیمت کیف مردانه ، كتابخانه مرحوم يحيي ذكاء ، کاپشن چرمی ، کادو ، کادوی چرمی ، کادویی ، کارآفرینی ، کاربر ، کاربرد چرم ، کارپیشبر ، کارگاه ، کالای ایرانی ، کالای چرمی ، کالای مرغوب ، کت چرمی ، کتاب، مقررات، صادرات، واردات، 1394 ، کراس بادی ، کریر سگ ، کریر گربه ، کفاشی ، کفش ، کفش چرم تبریز ، کفش چرمی ، کفش چرمی زنانه ، کفش چرمی مردانه ، کمپلت ، کمر بند چرمی ، کمربند ، کمربند چرم ، کمربند چرم اصل ، کمربند چرم تبریز ، کمربند چرم شترمرغ ، کمربند چرم طبیعی ، کمربند چرم گاوی ، کمربند چرمی ، کمربند چرمی تک لایه کلاسیک ، کمربند زنانه ، کمربند قرمز ، کمربند کلاسیک چرمی ، کمربند مردانه ، کمربند میشوچرم ، کمربندبچه گانه ، کمربندچرم ، کمربندچرمی ، کمربندزنانه ، کمز ، کمیسیون اجتماعی مجلس ، کنفرانس ، کنگره ، کوله ، کوله پشتی ، کوله پشتی چرم ، کوله پشتی چرم تبریز ، کوله پشتی چرمی ، کوله پشتی چرمی زنانه ، کوله پشتی چرمی مردانه ، کوله پشتی زنانه ، کوله پشتی سگ ، کوله پشتی گربه ، کوله پشتی مردانه ، کوله چرم ، کوله چرمی ، کوله حمل حیوانات ، کوله حمل سگ ، کوله حمل گربه ، کوله زنانه ، کوله مردانه ، کیف ، کیف اداری ، کیف اداری چرم ، کیف اداری چرم تبریز ، کیف اداری چرم سنگین گاوی تبریز ، کیف اداری چرم طبیعی ، کیف اداری چرم گاوی ، کیف اداری چرمی ، کیف اداری چرمی زنانه ، کیف اداری چرمی کلاسیک ، کیف اداری چرمی مردانه ، کیف اداری دیپلمات ، کیف اداری گاوی ، کیف اداری میشو چرم تبریز ، کیف اهواز ، کیف پول ، کیف پول بلند چرمی ، کیف پول پالتویی ، کیف پول جیبی میشوچرم ، کیف پول چرمی ، کیف پول چرمی جیبی ، کیف پول چرمی زنانه ، کیف پول زنانه ، کیف پول کتی ، کیف تبریزی ، کیف تبلت ، کیف تبلت چرم ، کیف تبلت چرمی ، کیف تهران ، کیف چرم ، کیف چرم اصل ، کیف چرم تبریز ، کیف چرم زنانه ، کیف چرم شترمرغ ، کیف چرم طبیعی ، کیف چرم گاوی ، کیف چرمشهر تبریز ، کیف چرمی ، کیف چرمی اداری ، کیف چرمی بند رودوشی دار ، کیف چرمی زنانه ، کیف چرمی مردانه ، کیف چرمی،کیف پول چرمی، کیف اداری چرمی، کیف اداری تمام چرم،کیف چرم طبیعی ، کیف چرمی،کیف پول،کیف دستی،چرم،کمربند،گوگل،یاهوو ، کیف دانشجویی ، کیف دانشگاهی ، کیف دستدوز ، کیف دستی ، کیف دستی چرمی ، کیف دستی زنانه ، کیف دوشی ، کیف دوشی با بند چرمی ، کیف دوشی چرم ، کیف دوشی چرم تبریز ، کیف دوشی چرمی ، کیف دوشی چرمی مردانه زنانه کلاسیک میشو چرم تبریز ، کیف دوشی زنانه ، کیف دوشی زنانه چرم تبریز ، کیف دوشی زنانه چرمی ، کیف دوشی مردانه ، کیف دوشی مردانه چرمی ، کیف دیپلمات ، کیف زنانه ، کیف زنانه چرم اصل ، کیف زنانه چرمی ، کیف زنانه چرمی دستی میشو چرم تبریز ، کیف زنانه دستی ، کیف زنانه دوشی ، کیف شب ، کیف شب چرمی ، کیف شب زنانه چرم ، کیف شیراز ، کیف کتاب چرمی ، کیف کتابی زنانه ، کیف کراس بادی چرمی ، کیف کرمانشاه ، کیف لپ تاپ ، کیف لپ تاپ چرم ، کیف لپ تاپ چرمی ، کیف مجلسی ، کیف مجلسی زنانه چرم ، کیف مدیران ، کیف مردانه ، کیف مشهد ، کیف مهمانی ، کیف میشو چرم تبریز ، کیف والت زنانه ، کیف والت زنانه چرمی ، کیفچرمی،کیف پول چرمی، کیف اداری چرمی، کیف اداری تمام چرم،کیف چرم طبیعی ، کیفچرمیزنانه ، کیفچرمیمردانه ، کیفساز ، کیفسازی ، کیمخت ، گالری ، گردشگری ، گروه چرمی ، گزارش تصویری ، گلنار،نصرالهی،تولیدی،میشوچرم،میشو چرم،تبریز ، گوگل ، گون ، گیره پااسبی ، گیوه ، گیوه چرمی ، گیوه، سنتی،پاپوش، نخ، قالی، ابریشم ، گیوه، کفش، giva ، لاتکس ، لاک پایه آب ، لاک روغنی ، لاکچری ، لاله پارک ، لایحه ، لباس ، لباس چرمی ، لوگو ، لوگو، آرم، نماد ، لیست قیمت ، لیست قیمت بروز چرم ، لیست قیمت جدید ، لیست قیمت کمربند ، لیست قیمت کیف ، لیست قیمت کیف دستدوز ، لیویز ، لیویز ماشینی ، لیویز،لیویس،اسکیور،نازک کاری چرم،سوپر اسکیور،لیویز دستی،میشوچرم ، لیویزکاری ، لیویس ، لیویس دستی ، لیویس کار ، لیویس کاری ، ماشن آلات چرمی ، ماشین آبگیر و رخ بازکن ، ماشین آلات چرمسازی ، ماشین آلات دباغی چرم ، ماشین اشبالت ، ماشین بازکن چرم ، ماشین تراش چرم ، ماشین خشک کن چرم ، ماشین رنگرزی چرم ، ماشین سمباده چرم ، ماشین گردگیر چرم ، ماشین نرم کن چرم ، مبلمان چرمی ، مجتمع تجاری تفریحی لاله پارک ، مجلسی ، محافظت از چرم طبیعی ، محصولات چرمی ، محمد علی بیگی ، محمود رهنمای سپهر ، مد ، مدل ماهان ، مراقبت از چرم ، مرتضی آبدار ، مرکز تجاری تفریحی لاله پارک ، مسافرت ، مسعود بنابیان ، مسنجر ، مسنجر بگ ، مسنجر بگ زنانه ، مسنجر بگ مردانه ، مصاحبه ، معرفی استانداردهای بین المللی ، مکانیسم دوخت ، مهدی امینی ، مهدی بزاز دستفروش ، مهر اصالت یونسکو ، مهر اصالت یونسکو،گواهینامه، نشان، مهر، هنری، صنایع دستی، امضاء، بین المللی، یونسکو ، مواد شیمیایی چرمسازی ، موزه سنجش ، موزه عصر آهن ، موزه قاجار ، موزه قرآن و كتابت ، موزه محرم ، موزه مشروطه ، موسی باستانیان شاهگلی ، موم ، میراث فرهنگی ، میشو تبریز ، میشو چرم ، میشو چرم تبریز ، میشو چرم، کیف، کمربند، زنانه، مردانه ، میشوجلدیه، مصمم، منتج، بائع، صنع يدوي المنتجات الجلدية ، میشوجلدیه. مصمم، منتج، بائع، صنع يدوي المنتجات الجلدية ، میشوچرم ، میشوچرم تبریز ، میشوچرم، میشو چرم، زنانه، مردانه، گیوه، پایپوش، چاروق، دستدوز ، میشوچرم. طراح، تولیدکننده، فروشنده. محصولات دستدوز چرمی. ایران. تبریز. ، نازک کاری ، ناصر برزگر ، نشان ملی ، نشست ، نقشه ، نگهداری از چرم ، نماد ، نماشگاه ، نماکالا ، نمایشگاه ، نمایشگاه برند ، نمایشگاه بین المللی تبریز ، نمایشگاه بین المللی تهران ، نمایشگاه بین المللی چرم ، نمایشگاه بین المللی کیف ، نمایشگاه پوشاک ، نمایشگاه تبریز، چرم، کفش ، نمایشگاه چرم ، نمایشگاه صنایع دستی ، نمایشگاه کفش ، نمایشگاه کیف ، نمایشگاه کیف و کفش ، نمایشگاه، چرم، دوبی، leather ، نمایشگاه، کیف، کفش، پوشاک، تبریز، ایران ، نماینده مجلس شورای سالامی ، نمایه ، نوید مشهوری آفاق ، نیم ست چرم ، نیم ست چرمی ، هاشم زاده ، هایپرچرم ، هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش ایران تبریز ، هدایا ، هدیه ، هفتمین اجلاس شورای جهانی صنایع دستی آسیا و اقیانوسیه در تبریز ، هم اندیشی ، همایش ، همایش صنایع دستی، صلح و خلاقیت در تبریز برگزار شد. ، همه چیز در مورد چرم طبیعی و نگهداری آن ، هنر چرم ، واردات ، واردات چرم ، واکس ، واکس چرم ، وت بلو ، وورکشاپ ، یاهوو ، یاهوو،گوگل،بینگ،علی بابا،ای بی،آمازون ، یراق آلات کیف کفش کمربند، نمایشگاه، تبریز، ایران ، یونس جعفریان امیرخیزی ، बेल्ट ، 腰帶 ،